Helsingfors stads lediga platser för arbetsprövning

Målet med arbetsprövningar på stadens arbetsplats är att klargöra arbetsprövarens yrkes- och karriärmöjligheter, bedöma arbetets lämplighet och stödja återgången till arbetsmarknaden.

Arbetsprövningens längd

Helsingfors stad erbjuder möjligheter till arbetsprövning inom olika branscher. Arbetsprövningen kan vara 1–12 månader med högst 6 månader i samma uppgift. En arbetsprövning i staden räcker vanligtvis 3–6 månader.

Läs mer om arbetsprövningen