Vårens första gemensamma ansökan till högskolor pågår

I vårens första gemensamma ansökan kan du söka till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterkonst vid Tammerfors universitet. Utbildningarna börjar på hösten.

Ansökningstiden i den första gemensamma ansökan på våren är 3−17.1.2024. Ansökan till utbildningarna sker på Studieinfos webbplats. Du kan söka till högst sex olika utbildningar.

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor kan du söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar som börjar på hösten. Ansökningstiden i den andra gemensamma ansökan på våren är 13−27.3.2024.

Ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen 

I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen våren 2024 kan du söka till gymnasieutbildning, yrkesinriktade grundexamina, yrkesutbildning som ordnas som krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA) samt till folkhögskoleåret för läropliktiga.

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen våren 2024 är 20.2–19.3.2024. Studierna inleds hösten 2024.

Mer information

Så här söker du i gemensam ansökan till högskolor, Studieinfo

Ansökningstidtabeller, Studieinfo

Utbildning som arbetslös