Kevään ensimmäinen yhteishaku korkeakouluihin käynnissä

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa haetaan korkeakoulujen syksyllä alkavaan vieraskieliseen koulutukseen, Taideyliopiston koulutuksiin ja Tampereen yliopiston teatteritaiteen koulutukseen.

Kevään ensimmäisen yhteishaun hakuaika on 3.1.−17.1.2024. Koulutuksiin haetaan Opintopolun verkkosivuilla. Hakea voi korkeintaan kuuteen eri koulutukseen.

Kevään toisessa yhteishaussa korkeakouluihin haetaan syksyllä alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Kevään toisen yhteishaun hakuaika on 13.3.−27.3.2024.

Haku perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin 

Kevään 2024 yhteishaussa perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen voi hakea lukioon, ammatilliseen perustutkintokoulutukseen, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA), työhön ja itsenäiseen elämään valmistavaan koulutukseen (TELMA) sekä kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuille vapaan sivistystyön linjoille.

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Lisätiedot

Näin haet yhteishaussa korkeakouluun, Opintopolku

Hakuaikataulut, Opintopolku

Kouluttautuminen työttömänä