Kompetensvägar som syftar till sysselsättning utvecklas tillsammans

Helsingfors sysselsättningstjänster ordnar för intressentgrupper partnerskapstillfällen vid namnet Osaamisen aamukahvit. Målet är att förbättra informationsgången och det målinriktade samarbetet mellan aktörerna.
Fyra personer står utomhus framför en glasvägg. Staden och havet i bakgrunden.
Bild: © Matti Pyykkö / N2 Albiino / Helsinki Partners

Med hjälp av Osaamisen aamukahvit vill man främja matchning i arbetslivet, tillgången på kompetent arbetskraft samt arbetssökandenas placering i arbetet. Med tillställningarna eftersträvas även smidiga tjänster och korrekt allokering av tjänster.

Vid den första tillställningen vid namnet Osaamisen aamukahvit behandlades utbildningsprövningen samt stödjandet av studiernas övergångsskeden, studiefärdigheter och dem som utexaminerats på olika sätt. Tillställningen ordnades i Helsingfors stadshus den 11 december 2023. Cirka 40 personer från huvudstadsregionens läroanstalter och övriga partnerorganisationer som handleder kunder deltog i tillställningen. 

Presentationen omfattade tjänster där kunden får intensivt stöd för sin studietid. Även nya samarbetsformer diskuterades.

– Med hjälp av temana fick vi vyer över stödet för att etablera sig i studierna, stanna kvar i studierna och övergå till arbetslivet för närvarande samt hurdana behov man identifierat i det tidiga stödet under studietiden. Genom dialog och samarbete vill vi ytterligare göra det smidigare att hänvisa våra kunder till sådana vägar till utveckling av kunnandet som lämpar sig för dem och via vägarna till arbetet, säger Veera Ramadan, ledande sakkunnig vid Helsingfors sysselsättningstjänster.

I diskussionerna konstaterades att flera studerande behöver någon form av stöd. Det är viktigt att få stöd så att studierna framskrider och övergången till arbetslivet lyckas. Stödformerna ska ytterligare utvecklas och i synnerhet ett smidigt samarbete mellan aktörerna säkerställas.

Vid de kommande mötena våren 2024 koncentrerar man sig på frivilliga studier med arbetslöshetsförmån och på de vägar som läroavtalet erbjuder. Efter tillställningarna planeras och fortsätter samarbetet utifrån framkomna behov. 

Mer information

Veera Ramadan
Ledande sakkunnig
veera.ramadan@hel.fi
tfn 040 168 3695
Kompetens och karriärvägledning
Helsingfors sysselsättningstjänster