Työllistymiseen tähtääviä osaamisen polkujen kehitetään yhdessä

Helsingin työllisyyspalvelut järjestää Osaamisen aamukahvit -kumppanuustilaisuuksia sidosryhmille. Tavoitteena on parantaa tiedon kulkua ja tavoitteellista yhteistyötä toimijoiden kesken.
Neljä ihmistä seisoo ulkona lasiseinän edessä. Taustalla kaupunkia ja meri.
Kuva: © Matti Pyykkö / N2 Albiino / Helsinki Partners

Osaamisen aamukahveilla halutaan edistää työelämän kohtaantoa, osaavan työvoiman saatavuutta sekä työnhakijoiden työhön sijoittumista. Tilaisuuksilla tavoitellaan myös palveluiden sujuvuutta ja oikein kohdentamista.

Ensimmäisessä Osaamisen aamukahvit -tilaisuudessa käytiin läpi koulutuskokeilua sekä opiskelun nivelvaiheiden, opiskeluvalmiuksien ja ammattiin valmistuneiden tukemista eri keinoin. Tilaisuus järjestettiin 11. joulukuuta 2023 Helsingin kaupungintalolla. Osallistujina oli noin 40 henkilöä pääkaupunkiseudun oppilaitoksista ja muista asiakasohjausta tekevistä kumppaniorganisaatioista. 

Esittelyssä oli palveluita, joissa asiakas saa tiivistä tukea opintojensa ajalle. Pohdintaa käytiin myös uusista yhteistyön muodoista.

– Teemojen kautta saimme näkymää opiskeluun kiinnittymiseen, opinnoissa pysymiseen ja työelämään siirtymiseen tuesta tällä hetkellä sekä millaisia tarpeita opiskelun aikaisessa tuessa on tunnistettu. Dialogin ja yhteistyön kautta haluamme entisestään sujuvoittaa asiakkaidemme ohjautumista heille sopiviin osaamisen kehittämisen polkuihin ja niiden kautta työhön, sanoo johtava asiantuntija Veera Ramadan Helsingin työllisyyspalveluista.

Keskusteluissa todettiin useiden opiskelijoiden tarvitsevan jotain tukea. Tuen saaminen on tärkeää, että opinnot etenevät ja työelämään siirrytään onnistuneesti. Tukimuotoja on edelleen kehitettävä ja erityisesti varmistettava sujuva yhteistyö toimijoiden välillä.

Tulevissa kevään 2024 tapaamisissa keskitytään omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella ja oppisopimuksen tarjoamiin väyliin. Tilaisuuksien jälkeen yhteistyötä suunnitellaan ja jatketaan esille tulleiden tarpeiden pohjalta. 

Lisätiedot

Veera Ramadan
Johtava asiantuntija
veera.ramadan@hel.fi
p. 040 168 3695
Osaaminen ja uraohjaus
Helsingin työllisyyspalvelut