Den första digitala ärendetjänsten för sysselsättningstjänsterna har öppnats för kunder – arbetsgivare kan nu ansöka om Helsingforstillägget på webben

Helsingforstillägget är ett ekonomiskt stöd som Helsingfors stad betalar till arbetsgivare för anställning av arbetslösa helsingforsare. Stödet är behovsprövat och kan sökas av arbetsgivare inom den privata och tredje sektorn. Ansökningsprocessen har förbättrats med den nya e-tjänsten.
Senatstorget och hamn på vintern.
Bild: © Jussi Hellsten / Tori Quarter

Syftet med Helsingforstillägget är att främja sysselsättning. Stöd kan beviljas för anställning av en arbetslös helsingforsare som beviljats lönesubvention, sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år eller Helsingforstillägg-kortet.

Stödbeloppet är högst 800 €/månad för 12 månader. Beloppet påverkas av arbetsgivarens lönekostnader och andra stöd som betalas för dem. I fråga om lönesubvention för läroavtal kan stöd beviljas för hela läroavtalstiden. 
 
Nu kan arbetsgivare ansöka om Helsingforstillägget på webben via e-tjänsten eller alternativt med den traditionella ansökningsblanketten. Beslutet om Helsingforstillägget skickas till den sökande per post. Det är lätt att fylla i ansökan på webben när och var som helst.

– Vår nya e-tjänst medför många fördelar för ansökan om stöd. I tjänsten kan man följa behandlingen av ansökan och skicka meddelanden till handläggaren. Där kan man också ge respons om hur smidigt det är att uträtta ärenden. Vi utvecklar e-tjänsten kontinuerligt så att den bättre ska motsvara kundernas behov, konstaterar specialplanerare Sanna Kauppila. 

E-tjänsten gör ifyllandet av ansökan smidigare, behandlingsprocessen snabbare och är mer informationssäker. Som en del av ansökningsprocessen kontrolleras också arbetsgivarens rätt att ansöka om stöd.

E-tjänsten för Helsingforstillägget är Helsingfors sysselsättningstjänsters första egna digitala ärendetjänst för kunder.

År 2022 sysselsattes 542 arbetssökande med stödet 

Helsingforstillägget betalas till arbetsgivaren och arbetsgivaren betalar ut lön till den sysselsatta. Stödet sänker kostnaderna i början av anställningsförhållandet. Under stödperioden har arbetsgivaren möjlighet att göra en ny arbetstagare insatt och engagerad i jobbet samt öka hens arbetslivsfärdigheter och kunnande.

Under 2022 beviljades totalt cirka 4 miljoner euro i Helsingforstillägg. Med stödet sysselsattes 542 helsingforsare. Det finns vissa villkor för beviljandet av Helsingforstillägget. Villkoren gäller den som anställs, arbetsgivaren och anställningsförhållandet. Villkoren för Helsingforstillägget följer stadsstyrelsens näringslivssektions beslut 11.9.2023 § 30 (på finska) samt de allmänna anvisningarna om understöd som beviljas av staden

 Ytterligare information 

Helsingforstillägget för arbetsgivare