Työllisyyspalveluiden ensimmäinen oma digitaalinen asiointipalvelu asiakkaille julkaistu – työnantaja voi hakea Helsinki-lisää nyt verkossa

Helsingin kaupunki maksaa työnantajille taloudellisena tukena Helsinki-lisää työttömien helsinkiläisten palkkaamiseen. Tuki on harkinnanvarainen, ja sitä voivat hakea yksityisen ja kolmannen sektorin työnantajat. Hakuprosessia on parannettu uudella asiointipalvelulla.
Senaatintori ja satama talviaikaan.
Kuva: © Jussi Hellsten / Tori Quarter

Helsinki-lisän tarkoituksena on edistää työllistymistä. Tukea voi saada työttömän helsinkiläisen työllistämiseen, jolle on myönnetty palkkatuki, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki tai Helsinki-lisä-kortti. 

Tuen suuruus on enintään 800 €/kuukaudessa 12 kuukauden ajalle. Määrään vaikuttavat työnantajan palkkauskustannukset ja niihin maksettavat muut tuet. Oppisopimukseen myönnetyn palkkatuen osalta tukea voidaan myöntää koko oppisopimuksen ajalle.

Työnantaja voi hakea Helsinki-lisää nyt asiointipalvelussa verkossa tai vaihtoehtoisesti perinteisellä hakulomakkeella. Tieto Helsinki-lisä päätöksestä toimitetaan hakijalle postitse. Hakemuksen tekeminen verkossa on kätevää sekä ajasta ja paikasta riippumatonta. 

– Uusi asiointipalvelumme tuo monia etuja tuen hakemiseen. Palvelun kautta voi seurata hakemuksen käsittelyä ja lähettää viestejä hakemuksen käsittelijälle. Palvelussa voi jättää myös palautetta asioinnin sujuvuudesta. Kehitämmekin asiointipalvelua jatkuvasti asiakaslähtöisemmäksi, toteaa erityissuunnittelija Sanna Kauppila. 

Asiointipalvelu verkossa sujuvoittaa hakemuksen tekemistä, nopeuttaa käsittelyprosessia ja on tietoturvallisempaa. Osana hakuprosessia tarkistetaan työnantajan oikeudet tuen hakemiseen. 

Helsinki-lisän asiointipalvelu on Helsingin työllisyyspalveluiden ensimmäinen oma digitaalinen asiointipalvelu asiakkaille.   

Tuella työllistettiin 542 työnhakijaa vuonna 2022 

Helsinki-lisä maksetaan työnantajalle, ja työnantaja maksaa työllistetylle palkan. Tuki madaltaa työsuhteen alkuvaiheen kustannuksia. Tukijakson aikana työnantajalla on mahdollisuus perehdyttää ja sitouttaa uusi työntekijä työpaikkaan sekä kasvattaa hänen työelämätaitojaan ja osaamistaan. 

Helsinki-lisää myönnettiin vuonna 2022 yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Tuella työllistettiin 542 helsinkiläistä. Helsinki-lisän myöntämiseen liittyy työllistettävää, työnantajaa ja työsuhdetta koskevia ehtoja. Helsinki-lisän ehdot noudattavat kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöstä 11.9.2023 § 30 sekä kaupungin myöntämien avustusten yleisohjetta .  

Lisätiedot  

Helsinki-​lisä työnantajille