Kaupunki tukee nuorten yrittäjyyttä tarjoamalla matalan kynnyksen yrittäjyysvalmennusta

Helsingin kaupunki haluaa tukea alle 30-vuotiaiden nuorten yrittäjiksi ryhtymistä. Siksi kaupunki tarjoaa nuorille yrittäjyydestä kiinnostuneille yksilöllistä ohjausta, yritysneuvontaa, sparrausta, koulutusta sekä mentorointia. Matalan kynnyksen yrittäjyysohjausta saa ilman ajanvarausta Kampin Ohjaamosta perjantaisin klo 12–16.
Henkilö katselee kannettavan tietokoneen näyttöä pöydän ääressä. Seinänäytöllä näkyy kahden henkilön kasvot.
Kuva: Jussi Hellsten

Yritysidean käytännön onnistumismahdollisuuksia parantaa onnistunut alkuvaiheen tuki. Helsingissä onkin käynnissä nuorten yrittäjyyttä tukeva pilottihanke, jonka tavoitteena on tarjota apua nuorten yritystoiminnan harjoitteluun sekä yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseen. Kaupungin tavoitteena on panostaa strategian mukaan aloittavien yritysten palveluihin. Siksi tärkeää on tunnistaa myös nuorten yrittäjyyspotentiaalia nykyistä paremmin.

– Yhä useammat nuoret haluavat perustaa oman yrityksen ja toteuttaa itseään yrittäjinä. Tämän kasvavan kiinnostuksen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää, kertoo Helsingin kaupungin yritysneuvoja Maria Korpisalo.

Nuorten yrittäjyys -pilotissa työskentelee kaksi yrittäjyyden asiantuntijaa, jotka tarjoavat matalan kynnyksen kohdennettua valmennusta yrittäjyydestä kiinnostuneelle nuorelle. Osallistujat pääsevät tunnustelemaan yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona rinnalla kulkevan tuen avulla.

– Keskeinen tavoitteemme on helpottaa nuorten yrittäjyyden aloittamista tarjoamalla valmennusta, jossa nuoret pääsevät verkostoitumaan muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, jakamaan onnistumisen kokemuksia, oppimaan yrittäjyydestä sekä kuulemaan erilaisia yrittäjyystarinoita. Tällainen tuki auttaa nuoria yrittäjiä kehittämään taitojaan, löytämään oikeat verkostot ja kasvattamaan itseluottamustaan yrittäjyyden polulla, Korpisalo jatkaa.

Nuorten yrittäjyyspilottiin voi tutustua Ohjaamossa perjantaisin ilman ajanvarausta

Nuorten yrittäjyyspilotti -palveluun pääsee mukaan kaupungin työllisyyspalveluiden vastuuasiantuntijan ohjauksella tai piipahtamalla perjantaisin Ohjaamossa. Ohjaamo on alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea monenlaisiin asioihin opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen – ja kaikkeen niiden väliltä. Helsingin Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen yrittäjyysohjausta ilman ajanvarausta perjantaisin klo 12–16. Ohjaamo sijaitsee Kampissa osoitteessa Frederikinkatu 48.

Nuorten yrittäjyys -pilotti toteutetaan Helsingin työllisyys- ja yritysneuvontapalveluiden tiiviinä yhteistyönä. Pilotti on käynnissä syyskuun 2024 loppuun asti.

Lue lisää 

Ohjaamo Helsinki

Lisätietoja Ohjaamosta