Arbetssökandes Helsingforstillägg

Med Helsingforstillägget främjar du din sysselsättning i heltids- eller deltidsarbete. Stödet betalas ut till arbetsgivaren och täcker en del av lönekostnaderna.

I vilka situationer kan Helsingforstillägget utnyttjas?

Stödet kan beviljas för tillsvidare- och visstidsanställning samt läroavtal. Anställningsförhållandet kan vara heltid eller deltid och arbetstiden minst 18 timmar i veckan.

Helsingforstillägget kan användas av Helsingforsbor som är

  • personer som har varit arbetslösa i minst tolv månader
  • personer som har fått minst 200 dagar arbetsmarknadsstöd på grund av arbetslöshet
  • personer som har beviljats lönesubvention på basis av en skada eller sjukdom som väsentligt och permanent eller varaktigt påverkar på läroavtalet eller arbetsprestationen
  • arbetslösa, för vilka Helsingfors sysselsättningstjänster beviljat Helsingforstillägget-sedeln på basis av en bedömning.

Gör så här

Hur drar jag nytta av Helsingforstillägget?

Vanliga frågor

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.