Arbetssökandes Helsingforstillägg

Med Helsingforstillägget främjar du din sysselsättning i heltids- eller deltidsarbete. Stödet betalas ut till arbetsgivaren och täcker en del av lönekostnaderna.

I vilka situationer kan jag utnyttja Helsingforstillägget? 

Stödet kan beviljas för tillsvidare- och visstidsanställning samt läroavtal. Anställningsförhållandet kan vara heltid eller deltid och arbetstiden minst 18 timmar i veckan.

Du kan utnyttja Helsingforstillägget om du är arbetslös i Helsingfors och 

  • du har beviljats lönesubvention eller
  • sysselsättningsstöd för personer som fyllt 55 år eller 
  • Helsingforstillägg-kortet. 

Gör så här

Hur utnyttjar jag Helsingforstillägget? 

Vanliga frågor