Lönesubvention

Vill du förbättra din yrkeskompetens och främja din sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden? Lönesubvention är ett ekonomiskt stöd som kompenserar arbetsgivaren för en del av lönekostnaderna för en arbetslös arbetssökande.

I vilken situation kan lönesubvention beviljas?

En förutsättning för att få lönesubvention är att du är en arbetslös arbetssökande och att det lönesubventionerade arbetet främjar din sysselsättning. Lönesubvention är ett stöd som baseras på prövning. Lönesubvention får beviljas för

  • ett avtal som gäller tills vidare eller för en anställning på viss tid.
  • heltids- eller deltidsanställning (till exempel om du är partiellt arbetsför).
  • läroavtalsutbildning.

Det är också möjligt att få lönesubventioner för arbete där du ännu inte har tillräcklig yrkeskompetens samt i situationer där du har en skada eller sjukdom som väsentligt påverkar arbetets utförande.

Gör så här

Hur drar jag nytta av lönesubventionen?

Vanliga frågor

Det finns inga kommande evenemang om detta ämne.

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.