Lönesubvention

Behöver du hjälp med att hitta arbete? Visste du att lönesubvention kan ersätta arbetsgivaren för en del av din lön? På den här sidan kan du läsa mer om möjligheten till lönesubvention.

Under vilka omständigheter kan en arbetsgivare få lönesubvention?


Du kan få lönesubvention när du har anmält dig som arbetslös arbetssökande och lönesubventionerat arbete främjar din sysselsättning. Lönesubvention är ett stöd som baseras på prövning.

Lönesubvention får beviljas för

  • ett avtal som gäller tills vidare eller för en anställning på viss tid.
  • heltids- eller deltidsanställning (till exempel om du är partiellt arbetsför).
  • läroavtalsutbildning.

Det är möjligt att få lönesubvention för arbete som din yrkeskunskap inte ännu räcker till för och i situationer där ditt hälsotillstånd gör det svårare för dig att få jobb. Lönesubvention kan också hjälpa dig att komma tillbaka till arbetslivet.

Gör så här

Hur drar jag nytta av lönesubventionen?

Vanliga frågor

Det finns inga kommande evenemang om detta ämne.