Helsingfors vill erbjuda jobb till alla – oavsett språkkunskaper

I Helsingfors stadshus ordnas rekryteringsevenemanget Work for You den 4 april 2023, som sammanför arbetsgivare i Nyland och internationella arbetssökande. Evenemanget riktar sig till arbetssökande som flyttat från utlandet och till företag som inte kräver att deras medarbetare har goda kunskaper i finska eller svenska.
En grupp människor står sida vid sida intill en vägg.
Helsingfors stad stödjer aktivt möjligheterna för arbetssökande med främmande språk att få sysselsättning i Finland. Bild: Adobe Stock

I Nyland finns det gott om internationella experter vars enda hinder för anställning kan vara kravet på kunskaper i finska eller svenska. Företag som deltar i Work for You-evenemanget betonar en god attityd och lämplig erfarenhet i stället för språkkunskaper i sin rekrytering.

– Alltför ofta avbryts jobbsökning för en person som har flyttat till Finland på grund av att hen inte får ett enda svar på sina ansökningar. Sådana här möjligheter behövs för att arbetssökande ska få en verklig möjlighet att träffa och prata med arbetsgivare. Samtidigt som evenemanget är i bästa fall en dörröppnare för arbetssökande ger det också arbetsgivare en utmärkt möjlighet att träffa och rekrytera kunniga och motiverade personer under dagen, säger Laura Kyntölä, specialplanerare vid NTM-centralen i Nyland.

Work for You erbjuder nätverksmöjligheter och mångsidiga tips för jobbsökning

På evenemanget ligger huvudfokus på de rekryterande företagens presentationsställen, men evenemanget erbjuder inte bara nätverksmöjligheter utan också annat mångsidigt program med anknytning till jobbsökning. Under evenemanget kan deltagarna också stanna till i engelskspråkiga verkstäder för att finslipa sin LinkedIn-profil eller sitt försäljningstal om sin kunskap. Under dagen hörs också tal om bland annat arbetssökandes rättigheter och skyldigheter, lönesubvention och språkkurser. Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen är också med och välkomnar deltagarna till evenemanget.

Helsingfors stad deltar också och rekryterar experter på främmande språk och ger råd i frågor som rör jobbsökning och utbildning. Särskilt fostrans- och utbildningssektorn samt social-, hälsovårds- och räddningssektorn är med i rekryteringen. Dessutom finns stadens sysselsättningstjänsters rådgivning på plats för att informera om de tjänster som staden erbjuder och arbetslivscoacherna hjälper arbetssökande att finslipa sitt CV i toppskick.

Helsingfors vill i enlighet med sin stadsstrategi göra sitt allt för att trygga stadsbornas sysselsättning. Syftet är att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för Helsingforsborna och att se till att både företagen och staden har tillgång till tillräckligt med kvalificerad arbetskraft. Staden har en möjlighet att underlätta matchningen på arbetsmarknaden och rekryteringsevenemanget har en viktig roll i detta sammanhang.

Evenemanget Work for You är kostnadsfritt och anordnas nu för första gången. Evenemanget anordnas av NTM-centralen i Nyland och Nylands AN-byrå i samarbete med Helsingfors stad. Så kom till Helsingfors stadshus den 4 april kl. 10–16 för att nätverka och få tips för jobbsökning eller anställning av utländska arbetstagare!

Läs mer

Närmare information om programmet och en lista över deltagande företag (på finska)