Helsingfors förbereder sig att ta större ansvar för sysselsättningsvården

Riksdagen antog i mars 2023 ett antal lagar genom vilka organiseringsansvaret för arbetskraftsservicen från och med den 1 januari 2025 överförs från staten till kommunerna. Helsingfors förbereder sig på reformen på många sätt och deltar som bäst i kommunförsöket med sysselsättning.
Människor som arbetar på kontor med datorer.
I och med reformen lägger staten ned AN-byråerna och till Helsingfors överförs ungefär 560 anställda från staten samt ungefär 70 000 personkunder och tusentals företags- och arbetsgivarkunder. Bild: Helsingin kaupunki, Jussi Hellsten

Helsingfors stadskanslis näringslivssektion bekantade sig under sitt sammanträde den 27 mars med en översikt över situationen i kommunförsöket med sysselsättning och förnyelserna inom sysselsättningsvården. Riksdagen antog i mars 2023 ett antal lagar genom vilka organiseringsansvaret för arbetskraftsservicen från och med den 1 januari 2025 överförs från staten till kommunerna. Överföringen av organiseringsansvaret har varit Helsingfors stads mål sedan 2015. 

I och med reformen lägger staten ned AN-byråerna och överför personalen vid dem till kommunen som gamla anställda. Till Helsingfors överförs ungefär 560 anställda från staten samt ungefär 70 000 personkunder och tusentals företags- och arbetsgivarkunder. Helsingfors deltar i kommunförsöket med sysselsättning, som pågår till slutet av 2024 och med vilket man förutser den kommande reformen. I kommunförsöket har Helsingfors redan ungefär 45 000 personkunder, men staten har fortfarande det lagstadgade organiseringsansvaret för dessa tjänster.

Centralt i reformen är att kommunerna beslutar om AN-tjänsterna samt finansieringen som allokeras till dem och ansvarar delvis även för kostnaderna för den sociala tryggheten i samband med arbetslöshet. Således tillfaller den ekonomiska nyttan eller de ekonomiska nackdelarna av hur sysselsättningen utvecklas i fortsättningen kommunerna, som ansvarar för tjänsterna.

Huvudstadsregionen bildar en enhetlig pendlingsregion, men i och med reformen kommer städerna att utgöra separata arbetskraftsmyndigheter. Av denna anledning utreder Helsingfors, Esbos och Vandas gemensamma projektkontor just nu vilket samarbete städerna kan göra i synnerhet i fråga om upphandlingen av arbetskraftsservice och tjänsterna för företag och arbetsgivare.

Helsingfors stad har sitt eget AN24-omställningsprogram samt en egen projektorganisation som hjälper med att smidigt ta över tjänsterna. Helsingfors ska senast den 31 oktober 2023 meddela till staten hur staden ämnar ordna tjänsterna. Därefter inleder staten överlåtelse av rörelse samt omställningsförhandlingar för personalen. 

Stadsstyrelsens näringslivssektion antecknade lägesrapporten för kännedom. 

Alla beslut som fattades när stadsstyrelsens näringslivssektion sammanträdde finns  påsidan för beslutsmeddelanden (på finska).

Näringslivssektionens nästa sammanträde hålls måndagen den 15 maj 2023.

Näringslivssektionen är ett strategiskt organ som fastställer breda riktlinjer och som har en betydande styrande roll i stadens näringspolitik. Näringslivssektionens ordförande är borgmästare Juhana Vartiainen.