Helsinki valmistautuu ottamaan suuremman vastuun työllisyyden hoidosta

Eduskunnan maaliskuussa hyväksymän lain mukaan työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kuntiin vuoden 2025 alusta. Helsinki valmistautuu uudistukseen monella tavalla ja osallistuu parhaillaan työllisyyden kuntakokeiluun.
Ihmisiä työskentelemässä toimistossa tietokoneilla.
Uudistuksessa TE-toimistot lakkautetaan ja Helsinkiin siirtyy kaikkiaan valtiolta noin 560 työntekijää sekä noin 70 000 henkilöasiakasta ja tuhansia yritys- ja työnantaja-asiakkaita. Kuva: Helsingin kaupunki, Jussi Hellsten

Helsingin kaupunginkanslian elinkeinojaosto tutustui kokouksessaan maanantaina 27. maaliskuuta katsaukseen työllisyyden kuntakokeilun tilanteesta ja työllisyydenhoidon uudistuksista. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2023 joukon lakeja, jolla työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kuntiin 1.1.2025 alkaen. Järjestämisvastuun siirto on ollut Helsingin kaupungin tavoitteena vuodesta 2015. 

Uudistuksessa TE-toimistot lakkautetaan ja niiden henkilöstö siirtyy kuntiin vanhoina työntekijöinä. Helsinkiin siirtyy kaikkiaan valtiolta noin 560 työntekijää sekä noin 70 000 henkilöasiakasta ja tuhansia yritys- ja työnantaja-asiakkaita. Helsinki osallistuu parhaillaan työllisyyden kuntakokeiluun, jolla ennakoidaan tulevaa uudistusta ja joka kestää vuoden 2024 loppuun saakka. Kuntakokeilussa Helsingillä on jo noin 45 000 henkilöasiakasta, mutta näiden palveluiden lakisääteinen järjestämisvastuu on vielä valtiolla.

Keskeistä uudistuksessa on se, että kunnat päättävät TE-palveluista, niihin allokoidusta rahoituksesta ja vastaavat osin myös työttömyyden sosiaaliturvakustannuksista. Näin taloudelliset hyödyt tai haitat työttömyyden kehityksestä tulevat palveluista vastuussa oleville kunnille.

Pääkaupunkiseutu muodostaa yhteisen työssäkäyntialueen mutta uudistuksen myötä kaupungit tulevat olemaan erillisiä työvoimaviranomaisia. Tästä syystä Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen projektitoimisto selvittää parhaillaan, miten pääkaupunkiseudun kaupungit voisivat tehdä yhteistyötä erityisesti työvoimapalveluhankinnoissa sekä yrityksille ja työnantajille tarjottavissa palveluissa.

Helsingin kaupungilla on oma TE24-muutosohjelma sekä projektiorganisaatio, jotka auttavat ottamaan palvelut vastaan sujuvasti. Helsingin on tehtävä 31.10.2023 mennessä ilmoitus valtiolle siitä, miten se aikoo palvelut järjestää. Tämän jälkeen valtio käynnistää liikkeen luovutuksen ja henkilöstön muutosneuvottelut. 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi. 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.

Elinkeinojaoston seuraava kokous on maanantaina 15. toukokuuta 2023.

Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Elinkeinojaoston puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.