Gemensam ansökan våren 2024: Ohjaamo hjälper med att söka till utbildningen

På Navigatorn Helsingfors informationstillfällen om utbildningsansökan och utbildningsmässor får man information om ansökning i den gemensamma ansökan och tips på val av den egna branschen.
Tre personer sitter på en sten.
Bild: Juha Valkeajoki / Sherpa / Helsingfors stad

Ansökningstiden för den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen våren 2024 är 20.2–19.3.2024 kl. 15.00. Studierna inleds hösten 2024. I denna gemensamma ansökan kan man söka till

  • gymnasium
  • utbildning för yrkesinriktad grundexamen
  • yrkesutbildning som ordnas på basis av krävande särskilt stöd
  • utbildning som handleder för examensutbildning (HUX)
  • utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)
  • linjer för fritt bildningsarbete avsedda för folkhögskolornas läropliktiga.

Antagningsresultaten meddelas tidigast 13.6.2024.

Högskolornas andra gemensamma ansökan våren 2024

I vårens andra gemensamma ansökan kan du söka till svensk- och finskspråkiga högskolor som börjar hösten 2024. Ansökningstiden är 13–27.3.2024 kl. 15.00. Resultaten av antagning på basis av betyg meddelas 27.5.2024. Övriga resultat utöver dessa meddelas senast 4.7.2024.
 

Navigatorns informationstillfällen om utbildningsansökan och utbildningsmässor

Informationstillfällena om utbildningsansökan är avsedda för alla under 30 år fyllda som söker en utbildningsplats. Tillställningarna ordnar på distans via Teams. Mer information och deltagarlänkarna finns på evenemangssidan:

Utbildningsmässan i Navigatorn ordnas tisdag 5.3.2024 kl. 12–15 på Fredrikgatan 48 i Helsingfors. Under evenemanget får man information och råd om vårens ansökningar till utbildning. På mässan deltar yrkesläroanstalter i närområdet som presenterar utbildningsalternativen.


Mer information

Studieinfo.fi

Navigatorn Helsingfors