Framåt i karriären – sysselsättningstjänsten för handels-, turism- och restaurangbranschen byggs upp individuellt

Tjänsten är avsedd för personer i alla åldrar som söker jobb i de berörda branscherna. Kunden kan ha gedigen erfarenhet eller vara ny i branschen och sakna utbildning. Tjänsten erbjuds på finska, svenska och engelska.
En grupp människor på en stor terrass på sommaren.
Bild: Jussi Hellsten / Helsingfors stad

Man planerar de åtgärder som kunden behöver för att hitta sysselsättning tillsammans med kunden. Bland annat kan man kartlägga lediga arbetsplatser som är lämpliga för kundens kompetens, leta efter dolda arbetsplatser, uppdatera kundens cv eller öva på arbetsintervjuer. Kunden får information om olika arbetsavtal samt arbetsgivares och arbetstagares skyldigheter och rättigheter.

Tjänsten riktar sig till kunder inom Helsingfors sysselsättningstjänster som är arbetslösa arbetssökande eller som utför tillfälliga jobb med nollavtal.

– Kunderna som sökt sig till tjänsten har haft väldigt olika bakgrund och behov. En del önskar sig en mer permanent anställning och andra letar efter en tillfällig lösning som passar deras behov. Vi bygger en lämplig väg mot arbete eller utbildning för varje enskild kund, berättar experten Marju Töyrylä och planeraren Laura Ekonen från Helsingfors sysselsättningstjänster.

Tjänsten lämpar sig för unga och personer som är nya inom branschen och inte ännu har samlat på sig arbetserfarenhet. De unga kanske letar efter sin första arbetsplats vid sidan av fortsatta studier. Man kan stöda sökandet efter arbete genom att utreda den ungas styrkor, som kan anknyta till exempelvis hobbyer. Övning inför arbetsintervjuer och videoansökningar som görs tillsammans med handledaren har varit till stor hjälp.

Även veteraner i arbetslivet, personer som söker nya uppgifter och personer som funderar på att byta bransch kan ha nytta av tjänsten. I dessa situationer kan handledaren hjälpa kunden att få en överblick över de arbetsmöjligheter som finns utifrån kundens erfarenhet och kompetens.

Korta inhopp kan passa bra för vissa arbetssökandes livssituation, eller så kan de ge erfarenhet som är till nytta när man söker en mer permanent arbetsplats. Personer som haft tillfälliga arbeten kan genom tjänsten hitta heltidsarbete eller avtal med minst 18 timmar per vecka.   

Målet är att snabbt hitta sysselsättning – ett brett spektrum av vägar har hittats

Kunden behöver ha tillräcklig arbetsförmåga och kontroll över sitt liv för att det ska vara möjligt att hitta sysselsättning snabbt. Man kan delta i tjänsten även om man inte är helt säker på sitt karriärval. Handledarna kan känna igen användbar kompetens även för andra branscher.

–  Omkring 30 procent av de kunder som hittat sysselsättning under tjänsten har sysselsatts i andra branscher än de som tjänsten fokuserar på. Handledarna har kompetens i synnerhet inom dessa branscher, men de kan även hjälpa till med att hitta andra jobb, säger Töyrylä.

– Efter coronatiden led i synnerhet restaurangbranschen av arbetskraftsbrist, men det fanns också behov av arbetskraft inom handeln. Å andra sidan hade vi många kunder inom Helsingfors sysselsättningstjänster som sökte jobb inom dessa branscher, och det har vi fortfarande. Turismbranschen stod inför en omvälvning efter coronatiden delvis eftersom många med kompetens inom branschen hade övergått till annat arbete. Med den här tjänsten ville vi svara på problemet med att matcha arbetskraften med arbetsplatserna, förklarar Ekonen angående bakgrunden till köptjänsten.

Fram till januari 2024 deltog 1 132 kunder i en inledande kartläggning i tjänsten, och knappt 70 procent av dem valdes ut för en fortsättning. Över 40 procent av dem som valdes ut för tjänsten hade främmande språk som modersmål. Omkring en tredjedel av deltagarna har hittat sysselsättning under tjänsten. Drygt hälften av dem som hittat sysselsättning har fått en anställning på över ett år med minst 80-procentig arbetstid.

– Sysselsättningsresultatet ser ganska bra ut. De flesta av de som sysselsatts har fått långvariga anställningar på heltid eller nästan heltid. Kundernas arbetssökningsfärdigheter utvecklas och målen blir tydligare, så att de kommer framåt i sin situation. Även om man bara gör en inledande kartläggning kan man utifrån den fundera på andra lämpligare tjänster eller exempelvis studier, sammanfattar Töyrylä och Ekonen.

Av de aktuella branscherna har restaurangbranschen sysselsatt mest och turismbranschen minst. Vissa har också hittat arbete inom andra branscher. En del har exempelvis hittat arbete som omsorgsassistenter, inom säkerhetsbranschen, inom kundservice eller som försäljare, kock, produktutvecklare inom måltidstjänster, servitörer, kafé- och restaurangpersonal, lagerarbetare och hyllsorterare.

Den egna motivationen och aktiviteten är avgörande för att komma framåt

Kunderna har upplevt att de har haft nytta av bland annat handledarens tips för arbetslivet, förslag till nästa steg och bekräftelsen av färdigheter. De har också uppskattat att få dokument som anknyter till jobbsökningen förklarade.

Y4 Works Oy och Wenhe Oy valdes som serviceproducenter genom en upphandling. Båda företagen har omfattande kunskaper om de relevanta branscherna.

Handledningsteamet på Y4 konstaterar att motivation och egen aktivitet är nycklar till sysselsättning för kunden. Många har upplevt att handledningen har förbättrat deras självförtroende.

– Det som förenar alla våra kunder som hittat sysselsättning är ett aktivt grepp om jobbsökningen och en vilja att göra något för att förbättra sin situation. Kunderna har upplevt att tjänsten har varit en ögonöppnare, att deras jobbsökningsfärdigheter har utvecklats och framför allt att deras tro på sig själva och sina egna färdigheter och förmågor har ökat. Vi tycker att det är fantastiskt att det finns en sådan här tjänst, och att det känns fint att få hjälpa kunderna att komma vidare, berättar handledningsteamet på Y4. 

För många arbetssökande är det viktigt att få en egen handledare som känner till kundens bakgrund och styrkor samt målen för jobbsökningen, som kartläggs genom den inledande intervjun.

– Vi kan exempelvis hjälpa kunden att förbereda sig för en arbetsintervju, även med snabb tidtabell. Genom handledningen kan kunden bekräfta om branschen passar för hen, och hen får höra om olika arbetsuppgifter och företag. Jobbsökningen blir mer systematisk och effektiv när alla dokument är i ordning och kanalerna för sökningen är bredare. Deltagarna har fått ny energi för sitt jobbsökande och det har blivit mer systematiskt, berättar Mirka Korkia-aho och Kaisa Palomäki, arbetshandledare på Wenhe Oy.

Tjänsten utvecklas i samarbete med serviceproducenterna samt utifrån respons från kunderna och sysselsättningstjänsternas experter. Utbyte av kunskaper och erfarenheter ger nya idéer, och vi gör olika försök. Tjänsten öppnades för kunderna i augusti 2022, och upphandlingen upphör sommaren 2025.


Mer information

Sysselsättningstjänst inom handeln, turism- och restaurangbranschen

Kommande informationstillfällen för kunder finns i evenemangskalendern