Uralla eteenpäin – kaupan, matkailu- ja ravintolan työllistymispalvelu rakennetaan yksilöllisesti

Palvelu on kaikenikäisille kohdealojen töitä etsiville. Asiakkaalla voi olla jo vankkaa työkokemusta, tai hän tulee alalle uutena ja ilman koulutustakin. Palvelua järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Joukko ihmisiä kesällä isolla terassilla.
Kuva: Jussi Hellsten / Helsingin kaupunki

Asiakkaalle suunnitellaan yhdessä niitä toimia, joita hän tarvitsee työllistymiseen. Näitä ovat esimerkiksi selvitys osaamiseen sopivista avoimista tehtävistä, piilotyöpaikkojen etsiminen, CV:n päivitys tai työhaastattelun harjoitteleminen. Tietoa saa erilaisista työsopimuksista sekä työnantajien ja työntekijöiden velvollisuuksista ja oikeuksista.

Palvelu on Helsingin työllisyyspalveluiden työttömille työnhakija-asiakkaille tai nollatuntisopimuksella keikkatyötä tekeville.

– Asiakkaita on tullut palveluun hyvin erilaisilla taustoilla ja tarpeilla. Toiset etsivät pysyvämpää työsuhdetta ja toiset väliaikaista, omaan tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Kaikille rakennetaan juuri hänelle sopiva polku kohti työtä tai koulutusta, kertovat asiantuntija Marju Töyrylä ja suunnittelija Laura Ekonen Helsingin työllisyyspalveluista.

Palvelu sopii nuorille ja aloilla uusille tekijöille, joille ei vielä ole kertynyt työkokemusta. Nuoret saattavat etsiä ensimmäistä työpaikkaansa jatko-opiskelujen välissä. Työnhakua voidaan tukea kirkastamalla nuoren vahvuuksia, jotka nousevat esimerkiksi harrastuksista. Työhaastattelun harjoittelu ja videohakemusten tekeminen yhdessä valmentajan kanssa ovat olleet tärkeitä apuja.

Hyötyä saavat myös työelämässä olleet konkarit, uusia tehtäviä etsivät sekä alanvaihtoa pohtivat. Näissä tilanteissa valmentaja auttaa hahmottamaan työmahdollisuuksia, joita hankitulla kokemuksella ja osaamisella on tarjolla.   

Osalle työnhakijoista keikkatyö on elämäntilanteeseen sopiva tai sillä kerrytetään kokemusta vakituisempi työpaikka tähtäimessä. Keikkatyöläisille palvelun kautta voi löytyä kokoaikatyö tai vähintään 18 tuntia/viikossa työsopimus.   

Tavoitteena nopea työllistyminen – polkuja on löytynyt laaja-alaisesti

Asiakkaan työkyvyn ja elämänhallintataitojen tulee olla sellaiset, että nopea työllistyminen onnistuu. Vaikka oma uravalinta ei olisi varma, palveluun on mahdollista osallistua. Valmentajat tunnistavat hyödyllistä osaamista muillekin aloille.

–  Noin 30 % palvelun aikana työllistyneistä asiakkaista on työllistynyt muille kuin kohdealoille. Valmentajien osaaminen on erityisesti näillä aloilla, mutta apua tarjotaan muidenkin työtehtävien saamiseen, Töyrylä toteaa.

– Korona-ajan jälkeen etenkin ravintola-ala kärsi työvoimapulasta, tarvetta tekijöille oli myös kaupan alalla. Toisaalta meillä Helsingin työllisyyspalveluissa oli, ja on edelleen, paljon näiden alojen töitä hakevia asiakkaita. Matkailuala oli korona-ajan jälkeen murroksessa osittain sen vuoksi, koska monet osaajat siirtyivät muihin tehtäviin. Tällä palvelulla halusimme vastata työvoiman kohtaanto-ongelmaan, Ekonen avaa ostopalveluhankinnan taustoja.

Palvelun alkukartoituksen on käynyt 1 132 asiakasta tammikuuhun 2024 mennessä, joista jatkamaan on valittu hieman vajaa 70 %. Palveluun valituista asiakkaista yli 40 % on vieraskielisiä. Noin kolmasosa osallistuneista on työllistynyt palvelun aikana. Työllistyneistä vähän yli puolet on saanut yli vuoden mittaisen työsuhteen, jossa työaika on vähintään 80 %.

– Työllistymistulos on varsin hyvä. Työllistymiset ovat suurimmaksi osaksi olleet pitkiin ja kokoaikaisiin tai lähes kokoaikaisiin työsuhteisiin. Asiakkaan työnhakutaidot kehittyvät ja tavoitteet selkeytyvät, hän pääsee tilanteessaan eteenpäin. Vaikka asiakkaalle tehtäisiin vain palvelun alkukartoitus, sen pohjalta voidaan miettiä muita paremmin sopivia palveluja tai esimerkiksi opintojen aloittamista, Töyrylä ja Ekonen summaavat palvelun hyötyjä.

Kohdealoista ravintolatöihin on työllistytty eniten ja vähiten matkailuun. Tehtäviä on löytynyt muiltakin aloilta. Työpaikkoja on avautunut esimerkiksi hoiva-avustajaksi, turvallisuusalalle, asiakaspalvelutehtäviin, myyjäksi, kokiksi, ruokapalvelujen tuotekehitykseen, tarjoilijaksi, kahvila- ja ravintolatyöntekijäksi, varastotyöntekijäksi ja hyllyttäjäksi.

Oma motivaatio ja aktiivisuus ratkaisevia eteenpäin pääsyssä

Asiakkaat ovat kokeneet hyväksi muun muassa valmentajan antamat vinkit työelämästä, ehdotukset seuraavista askelista sekä vahvistuksen saamisen omiin taitoihin. Kiitosta on annettu myös työnhakudokumenttien selkeyttämisestä.

Palveluntuottajiksi on kilpailutuksen kautta valittu Y4 Works Oy ja Wenhe Oy. Yritykset tuntevat laajasti kohdealat.

Y4 valmennustiimistä todetaan motivaation ja oman aktiivisuuden olevan avaimia asiakkaan työllistymiseen. Valmennuksen kautta moni on kokenut itseluottamuksen kasvavan.

– Kaikkia työllistyneitä asiakkaitamme yhdistää aktiivinen ote työnhakuun ja halu tehdä asioita oman tilanteen edistämiseksi. Asiakkaat ovat kokeneet palvelun silmiä avaavaksi, työnhakutaidot ovat kehittyneet ja ennen kaikkea usko itseensä, omiin taitoihin ja kykyihin on kasvanut. Meidän mielestämme on huippua, että tällainen palvelu on olemassa ja on upeaa saada auttaa asiakkaita eteenpäin, Y4 valmennustiimiläiset kertovat. 

Monelle työnhakijalle on tärkeää saada oma valmentaja, joka tietää alkuhaastattelulla kartoitetut taustat, vahvuudet ja työnhaun tavoitteet.

– Tuemme esimerkiksi työhaastatteluun valmistautumisessa nopeallakin aikataululla. Valmennuksessa asiakas saa varmistusta sopivuudestaan hakemalleen alalle sekä kuulee erilaisista työtehtävistä ja yrityksistä. Työnhaku on järjestelmällisempää ja tehokkaampaa, kun dokumentit ovat kunnossa ja hakukanavat laajemmat. Osallistujat ovat saaneet työnhakuun uutta puhtia ja suunnitelmallisuutta, Wenhe Oy:n työvalmentajat  Mirka Korkia-aho ja Kaisa Palomäki toteavat.

Palvelua kehitetään yhteistyössä palveluntuottajien kanssa sekä asiakkaiden ja työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden palautteiden mukaan. Tietojen ja kokemusten vaihto antaa uusia ideoita, ja kokeiluja tehdään ketterästi. Palvelu avattiin asiakkaille elokuussa 2022 ja hankinta päättyy kesällä 2025.

Lisätiedot

Kaupan, matkailu- ja ravintola-alan työllistymispalvelu

Tulevat asiakasinfot tapahtumakalenterissa