En person under 25 år som saknar examen måste ansöka till utbildning

Ansökningsperioden för den gemensamma ansökan våren 2024 är 20.2.–19.3.2024. I denna gemensamma ansökan ansöker man till utbildning på andra stadiet.

Personer under 25 år som saknar examen måste söka minst två studieplatser på utbildningar som börjar på hösten för att arbetslöshetsskydd ska kunna beviljas. Skyldigheten att ansöka till utbildning som leder till examen gäller både personer som söker arbetsmarknadsstöd och personer om söker arbetslöshetsdagpenning från FPA eller en arbetslöshetskassa. Skyldigheten grundar sig på lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

De studieplatser som söks ska vara sådana som den sökande uppfyller antagningskraven för. Utbildningen ska leda till en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen. Utbildningen kan också ske utomlands. Till yrkesutbildning kan man förutom genom den gemensamma ansökan också ansöka genom kontinuerlig ansökan eller läroavtalsutbildning. Den som bara har avlagt grundskolan kan ansöka till gymnasiet.

Andra stadiets utbildning har kontinuerlig ansökan

Man kan också ansöka till yrkes- och gymnasieutbildning genom en kontinuerlig ansökan. Ansökningstiderna varierar mellan läroanstalterna och utbildningarna. Mer information om den kontinuerliga ansökan finns på läroanstalternas webbplatser och i Studieinfos  avsnitt om utbudet.

En sökande som har en tidigare yrkesinriktad examen eller högskoleexamen eller som funderar på att byta inriktning kan ansöka till yrkesinriktad utbildning i den kontinuerliga ansökan. I den kontinuerliga ansökan kan man också ansöka om studieplatser som förblivit lediga efter vårens gemensamma ansökan.

Man kan få stöd för att hitta sin egen utbildningsväg

Helsingfors sysselsättningstjänsters kunder kan diskutera sin situation med sin ansvariga sakkunniga via Mina e-tjänster . Man kan också diskutera sina studiealternativ med en studievalspsykolog eller studiehandledare utan tidsbokning på Navigatorn.

Arbets- och näringstjänsternas nationella utbildningsrådgivning betjänar på telefonnummer 0295 020 702 måndag till fredag klockan 9–16.15. Man kan kontakta utbildningsrådgivare via Jobbmarknadens  chatt och webbformulär samt via utbildningsrådgivningens Facebooksida  (på finska).

Läs mer

Ansökningstidtabeller, Studieinfo  

Utkomstskydd för arbetslösa under 25 år, Jobbmarknaden

Utbildningsrådgivning, Jobbmarknaden