Tutkintoa vailla olevan alle 25-vuotiaan on haettava opiskelupaikkoja

Kevään 2024 yhteishaun hakuaika on ajalla 20.2.–19.3.2024. Tässä yhteishaussa haetaan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.

Alle 25-vuotiaan tutkintoa vailla olevan on haettava vähintään kahta opiskelupaikkaa syksyllä alkaviin opintoihin, jotta työttömyysturvaa voidaan myöntää. Hakuvelvollisuus tutkintoon johtavaan koulutukseen koskee sekä työmarkkinatukea että Kelan tai työttömyyskassan työttömyyspäivärahaa hakevia. Velvollisuus perustuu työttömyysturvalakiin.

Haettavien opiskelupaikkojen tulee olla sellaisia, joiden pääsyvaatimukset hakija täyttää. Koulutuksen pitää olla ammatilliseen tutkintoon tai korkeakoulututkintoon johtavaa. Koulutus voi tapahtua myös ulkomailla. Ammatilliseen koulutukseen voi hakeutua yhteishaun lisäksi jatkuvan haun tai oppisopimuskoulutuksen kautta. Pelkän peruskoulun suorittanut voi hakea lukioon.

Toisen asteen koulutukseen on jatkuva haku

Ammatilliseen ja lukiokoulutukseen voi hakea myös jatkuvassa haussa. Hakuajat vaihtelevat oppilaitoksittain ja koulutuksittain. Tarkempaa tietoa jatkuvasta hausta löytyy oppilaitosten verkkosivuilta ja Opintopolun  tarjontaosiosta.

Jatkuvassa haussa voi hakea ammatilliseen koulutukseen, jos hakijalla on aiempi ammatillinen tai korkeakoulututkinto tai pohdinnassa on alanvaihto. Lisäksi jatkuvassa haussa voi hakea kevään yhteishaun vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja.

Tukea tarjotaan oman koulutuspolun löytämiseen

Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaat voivat keskustella tilanteestaan oman vastuuasiantuntijansa kanssa Oma asioinnin  kautta. Opiskeluvaihtoehtoja pääsee pohtimaan myös ilman ajanvarausta ammatinvalinnanpsykologin tai opon kanssa Ohjaamossa.

TE-palveluiden valtakunnallinen koulutusneuvonta palvelee numerossa 0295 020 702 maanantaista perjantaihin kello 9–16.15. Koulutusneuvojat tavoittaa Työmarkkinatorilta  chatin ja verkkolomakkeen kautta sekä Koulutusneuvonnan Facebookista.

Lue lisää

Hakuaikataulut, Opintopolku

Alle 25-vuotiaan työttömyysturva, Työmarkkinatori

Koulutusneuvonta, Työmarkkinatori