Det lönar sig att värna om hälsan och arbetsförmågan när man är arbetslös

Enligt en färsk studie som publicerats av Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC anser de arbetslösa att dålig hälsa är det största hindret för sysselsättning. Om arbetslösheten har pågått i över ett år ökar hälsoproblemens betydelse som hinder för sysselsättningen. Det här är ett bekant fenomen för Helsingfors stads sysselsättningstjänster. De vill stödja arbetssökande i att upprätthålla sin hälsa och därigenom sin arbetsförmåga.
En person cyklar i hamnen. Det finns segelbåtar på kajen.
Arbetsförmåga handlar om balansen mellan människans resurser och arbetet. Bild: Julia Kivelä

Sari Tuominen, koordinator för arbetsförmåga vid Helsingfors sysselsättningstjänster, uppmuntrar arbetssökande att prata om sin hälsa med sin ansvariga sakkunniga. 

– Det lönar sig för arbetssökande att prata om sådant som rör den egna hälsan och arbetsförmågan med låg tröskel. Hälsofrågor är alltid konfidentiella. Det är absolut bra att berätta, så att vi på bästa sätt kan hjälpa till med att hitta sysselsättning. På så sätt kan vi erbjuda tjänster som passar den individuella situationen, säger Tuominen. 

Inom sysselsättningstjänsterna frågar man om hälsan och arbetsförmågan på samma sätt som man frågar om den arbetssökandes kompetens och utbildning. Den arbetslösa och den ansvariga sakkunniga kan tillsammans fundera på om arbetsförmågan till exempel behöver utredas närmare. Om den arbetssökande har en funktionsnedsättning eller sjukdom som har diagnostiserats av läkare och som påverkar sysselsättningen är det också bra att ta upp det. Man kan skicka aktuella läkarutlåtanden till sin ansvariga sakkunniga.  

– Om en person har haft utmaningar med hälsan eller arbetsförmågan en längre tid, kan dessa saker vara så normala för personen själv att hen inte ens tänker på att berätta om dem. Informationen kan dock vara av betydelse för sysselsättningstjänsternas möjligheter att hjälpa, säger Tuominen.

Arbetsförmåga handlar om balansen mellan människans resurser och arbetet. Enligt en bredare definition omfattar arbetsförmågan hälsan och funktionsförmågan, kompetensen, närståendekretsen och närmiljön, värderingar, motivation och omständigheter samt resurser. Det finns många metoder för att bedöma arbetsförmågan. Det enklaste sättet är att reflektera över saken ur olika perspektiv och sedan ge ett betyg till den egna arbetsförmågan. 

– Om man ger sig själv skolvitsordet åtta eller lägre bör man ta upp saken till diskussion, säger Tuominen. 

Omaolo ger hjälp och stöd för att upprätthålla hälsan

Webbplatsen Omaolo har blivit allmänt känd för sina symtombedömningar för coronaviruset. Tjänsten erbjuder också mycket annat när det gäller att upprätthålla hälsan. Man kan till exempel göra en elektronisk hälsogranskning i webbtjänsten. Där finns också anvisningar för hur man vid behov kan uppsöka en hälsostation. 

– Vi hänvisar de kunder som smidigt kan använda webbtjänster att göra en hälsogranskning i Omaolo. På så sätt kan de följa och upprätthålla sin egen hälsa, berättar Tuominen.

Utöver hälsogranskningar kan man genom Omaolo delta i hälsofrämjande digital coachning, som erbjuds för personer som är intresserade av exempelvis motion, sömn eller viktkontroll. Coachningarna är avsedda att hjälpa och stödja kunden att upprätthålla sin hälsa på egen hand. 

Arbetslösa har också rätt till hälsogranskning på sin egen hälsostation. Den som inte kan göra en elektronisk hälsogranskning i Omaolo kan få en remiss till en hälsostation av sysselsättningstjänsterna. En granskning som görs av en hälsovårdare är gratis, och hen kan vid behov hänvisa vidare till vård och rehabilitering. Man kan också få en hälsogranskning utan remiss eller hänvisning genom att kontakta sin egen hälsostation. 

– Det är bra att komma ihåg att begränsningar av arbetsförmågan ofta inte är ett hinder för sysselsättning. Ju bättre man känner till begränsningarna, desto lättare kan sysselsättningstjänsterna erbjuda arbete som passar den arbetssökande och individuellt stöd för att hitta ett arbete, säger Tuominen.

Läs mer

Hälsa och arbetsförmåga

OmaOlo.fi

FFC:s undersökning: Hälsoproblem och ålder utgör betydande hinder för sysselsättning (på finska)