”Erilaisia tilanteita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin” – uusi malli tukee maahan muuttaneiden ammattilaisten työllistymistä kouluihin ja päiväkoteihin

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on kehittänyt yhdessä kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa maahan muuttaneille kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille uuden mallin, joka tähtää varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi tai koulunkäynninohjaajaksi työllistymiseen. Idea uudesta työllistämismallista sai alkunsa halusta tukea vieraskielisiä pedagogeja työllistymään omalle ammattialalleen – ja toisaalta myös vastata työelämän tarpeisiin.
Ihmisiä seisomassa messupöytien äärellä.
Huhtikuussa kaupungintalolla järjestettyyn Work for You -​rekrytointitapahtumaan osallistui yhteensä noin 2 000 ulkomailta Suomeen muuttanutta työnhakijaa ja 38 työnantajaa. Kuva: Kaimana

Pedagogiikan ammattilaisten osaaminen käyttöön

Ehdotuksen uudenlaisesta työllistämiskokeilusta tekivät Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n Olga Silfver ja työllisyyspalveluiden Anna Suchodolski. He havaitsivat, että Ukrainan sodan jatkuessa moni sotaa paennut on päättänyt jäädä Suomeen, ja pedagogiikan ammattilaisten osaamista olisi hyvä hyödyntää.

Tehtävään tarttuivat kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstöresurssipalveluiden asiantuntijat.

Kaupunkistrategiansa mukaisesti Helsinki panostaa henkilöstön saatavuuteen entistä enemmän  yhteiskunnallisen vaikuttamistyön, muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvien työntekijöiden rekrytoinnin sekä monimuotoisuuden lisäämisen näkökulmasta.

– Tämä vieraskielisten pedagogien työllistyminen kaupungille on yksi konkreettinen toimenpide, jolla kaupunkistrategiaa laitetaan nyt käytäntöön, kertovat kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöresurssipalveluiden HR-asiantuntijat Kati Mhone ja Mira Antinniemi.

Erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden valtakunnalliset haasteet ovat olleet laajasti esillä viime vuosina.

– Maassa jo asuvien alan ammattilaisten potentiaalin hyödyntäminen on yksi monista keinoista, joilla taklaamme haasteita, kertovat aiheen parissa päivittäin työskentelevät Mhone ja Antinniemi.

Asioita eteenpäin yhteistyöllä

Mukaan kokeiluun saatiin Stadin AO:n UkrainaTeam, joka perustettiin viime vuonna tarjoamaan tukea työllistymiseen ja opintoihin ohjautumiseen Suomessa Ukrainasta sotaa paenneille henkilöille. 

Kielikoulutus järjestyi Työväenopiston suomen kielen opettajan kautta. Työelämävalmennuksesta ottivat vastuun Stadin AO:n työllisyydenhoidon ammatilliset opettajat.

– Erityisen hienoa on se, miten olemme saaneet asioita tapahtumaan nopealla aikataululla monen eri toimijan yhteistyöllä, iloitsee UkrainaTeamin ohjaava opettaja Jenni Pyhähuhta.

Kokeilun kohderyhmä laajeni pian ukrainalaisista koskemaan kaikkia vieraskielisiä pedagogiikan ammattilaisia, joilla on kasvatus- tai opetusalan tutkinto, mutta ei vielä työhön tarvittavaa suomen kielitaitoa.

– Kaupungintalolla huhtikuussa pidetyssä kansainvälisille työnhakijoille suunnatussa Work For You -tapahtumassa saimme paljon yhteystietoja eri maista muuttaneilta kasvatusalan ammattilaisilta, ja niinpä laajensimme lennosta kokeilun kohderyhmää, Pyhähuhta kertoo.

Osana kokeilua järjestettyyn infotilaisuuteen osallistui toukokuussa yli 30 vieraskielistä pedagogia. Jokaiselle tilaisuuden osallistujalle suunniteltiin henkilön omasta osaamisesta ja tavoitteista riippuen sopiva polku joko työllistymiseen tähtäävään kielikoulutukseen ja ammatilliseen orientaatioon, yksilöohjaukseen, suoraan työkokeiluun tai määräaikaiseen työsuhteeseen.

Mallia kehitetään kokeilun pohjalta

Osallistujista 14 jatkoi kielikoulutukseen ja ammatilliseen orientaatioon, josta Helsingin kaupungin päiväkoteihin työkokeiluun eteni lopulta kaksi henkilöä. Muut osallistujat työllistyivät kokeilun aikana muualle, päättivät jatkaa kieliopintoja edelleen ennen työelämään siirtymistä tai muuttivat takaisin kotimaahan.

Vaikka työkokeiluun asti edenneiden osallistujien määrä jäi vähäiseksi, kokeilun myötä luotiin täysin uusi polku, jolla vieraskielisiä pedagogiikan osaajia voidaan tukea työllistymisessä kaupungin päiväkoteihin tai kouluihin.

– Tärkeintä on ollut saada kokeilu käyntiin ja eri toimijat työskentelemään yhdessä ja koordinoidusti tämän tärkeän tavoitteen eteen, pohtivat Kati Mhone ja Mira Antinniemi.

– Työkokeiluun edenneet henkilöt ovat kokeneita pedagogeja, jotka ovat suorittaneet tutkintonsa ulkomailla. Jo näiden henkilöiden kautta saamme valtavan vahvaa osaamista ja uusia näkökulmia joukkoomme.

Uuden mallin hyödyntäminen jatkuu toimialalla syksyllä. Järjestäjät keräävät kokeiluun osallistuneiden kokemuksia ja miettivät niiden pohjalta, kuinka osallistujat saadaan jatkossa sitoutettua prosessiin entistä paremmin.

Mallin keskiössä ovat jatkossakin ennakoivasti, ajoissa toteutettavat matalan kynnyksen koulutukset sekä joustavat ja yksilölliset tukitoimet.

– Erilaisia tilanteita on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, kiteyttää Jenni Pyhähuhta.

Lisää aiheesta

Uudenmaan työnantajat ja kansainväliset työnhakijat kohtasivat toisensa Work for You -rekrytointitapahtumassa