Helsingfors stads lönesubventionerade arbetsplatser

Nedan kan du bläddra bland Helsingfors stads lediga lönesubventionerade arbetsplatser. Du kan ansöka om en plats genom att skicka en fritt formulerad arbetsansökan och ett CV till kontaktpersonen på platsannonsen. Platserna fylls genast när lämpliga personer hittas, så det lönar sig att skicka en ansökan så snabbt som möjligt efter att du hittat en plats som intresserar dig.