Vårdare från Filippinerna får beröm i arbetsgemenskaper – staden fortsätter att rekrytera vårdpersonal från utlandet

En grupp filippinska vårdare har studerat och arbetat i Helsingfors i åtta månader. De har goda erfarenheter, och även deras arbetsgemenskaper har bara lovord att säga.
Fyra sjuksköterskor med leenden på läpparna.
Joan Bainco, Nikki Mensalvas, Jenelyn Malana och Joydit Gebray hann samlas för ett foto under sin paus. Gebray kom till Finland från Etiopien för flera år sedan.

Oj vad man skrattar, men bara vänligt! Tre filippinska närvårdarstuderande som i våras flyttat till Helsingfors tar en paus i pausrummet i Östra centrums servicehus och berättar om sina erfarenheter hittills.

Det är smällkallt ute, och Nikki Mensalvas berättar att hon fått en balansövning på de frusna gångvägarna när hon kom till jobbet.

Stämningen i pausrummet är varm, och vårdarna kan inte låta bli att le. Studierna har framskridit fort. Nykomlingarna har blivit färdiga med utbildningen till vårdassistenter i somras, och nu studerar de genom läroavtal till närvårdare.

– Vi har lärt oss mer finska vid sidan om arbetet, säger Jenelyn Malana på tydlig finska.

Hennes nära kollega närvårdaren Yoydit Gebray, som för flera år sedan flyttade från Etiopien till Helsingfors, håller med: ja, den nya kollegan har lärt sig otroligt snabbt.

"Korta åtta timmars arbetsdagar"

För åtta månader sedan flyttade 24 filippinska vårdassistentstuderande till Helsingfors. Utöver Malana och Mensalvas berättar också Joan Bainco om stämningen. 

Trion är ense om att de får mycket stöd från arbetsgemenskapen. Visserligen är finländare ganska tysta kollegor, men Bainco tycker att det är lätt att närma sig dem.

I läroavtalsutbildningen för studerande som studerar till närvårdare ingår en dag studier i veckan på yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto på Industrigatan. Under de resterande fyra dagarna lär studerandena sig arbetet inom branschen genom att arbeta.

Känns dagarna tunga i den nya kulturen?

– Nej, för arbetsdagarna är korta och vi har mycket fritid, säger Malana.

De hade tidigare arbetat tolv timmar på sex dagar i veckan. Innan de kom till Finland studerade de finska efter arbetsdagen under ett halvår och genomförde teoristudier inom vårdområdet.

Livet går så bra i Helsingfors att de lockar också sina vänner att arbeta inom vårdområdet hos staden. Mensalvas kommer inte ens ihåg hur många bekanta hon har skickat information om möjligheterna i Helsingfors. En del av dem har hunnit börja studera finska. 

Också Baincos kusin ska följa efter.

Flera rekryteringar inom vårdområdet

Uppmuntrad av de goda erfarenheterna tänker staden fortsätta att rekrytera vårdpersonal från Filippinerna. Under pågående år kommer 15 vårdassistenter och 30 sjukskötare som avlägger kvalificerande studier till seniorcenter och servicehus via internationella rekryteringar. Dessutom får Helsingfors stads sjukhus 20 sjukskötare som avlägger kvalificerande studier.

Staden bereder fler rekryteringar av filippinier för kommande vår. I Östra centrums servicehus är man nöjd med stadens planer.

Närvårdare Petri Virolainen har arbetat mycket med Mensalvas, och han har bara gott att säga. 

– Nikki är ganska blyg, och jag säger ofta till henne att hon måste fråga. Men jag har dock märkt att hon lär sig snabbt. Till exempel när jag visade hur man antecknar uppgifter i patientdatasystemet Apotti, lärde hon sig det direkt. 

Virolainen är också imponerad av sin nya kollegas sätt att bemöta servicehusets invånare. 

– Nikki gör det lugnt med respekt. Det är lätt för minnessjuka att lita på henne, även om alla finska meningar inte är perfekta.

Virolainen har märkt även på många andra som flyttat hit att respekten för äldre människor är naturlig för dem. Han tror att det beror på kulturen.

Avdelningsskötarna Mira Naakka och Anna-Kaisa Isokangas har lagt märke till samma sak. Kollegorna är inte bara glada över det respektfulla bemötandet utan också över nykomlingarnas goda humör.

Naakka berättar att humorn och skrattet har ökat på avdelningarna. Många har märkt hur trevligt det är att komma till jobbet på morgonen.

Glädjen har spridit sig även till vårdhemmets invånare. Malana berättar att hon får spontana tack av dem, och hennes kollegor nickar instämmande bredvid. Inte heller har de anhöriga till invånarna något negativt att säga.

Jenelyn Malana och Mira Naakka.
Jenelyn Malana och Mira Naakka är glada över ett smidigt samarbete på avdelningen.

Engelska bara sällan

Det har varit en trevlig överraskning för avdelningsskötarna hur snabbt de nya kollegorna har tagit till sig finska. Nykomlingarna kunde grunderna i finska när de flyttade till Helsingfors, och ordförrådet har sedan dess ökat snabbt.

– Men jag kan inte svenska. Om en invånare talar svenska, ropar jag efter kollegor på hjälp, preciserar Malana.

För det mesta är arbetsgemenskapen att tacka för att de filippinska kollegorna snabbt lärt sig finska. Det skulle ha varit snabbare att utreda många saker på engelska, men engelska använder man sällan. Virolainen säger att när man behöver enstaka ord på engelska, återgår man genast till finska i följande mening.

Hela gruppen skrattar när de går igenom vårdbranschens slangord. 

Tydligare anvisningar

Malana berättar att när vårdassistenter studerar till närvårdare, ingår läkemedelsbehandlingen i de nya kompetensområdena. 

Reglerna måste vara tydliga vilket är väldigt viktigt med tanke på den säkra läkemedelsbehandlingen. Naakka berättar att man behöver tydligare anvisningar i en mångkulturell arbetsgemenskap. Många av de nuvarande anvisningarna är onödigt komplicerade. 

Att förklara saker tydligt gagnar hela arbetsgemenskapen.

Introduktion gör gott även för handledaren

Hurdana hälsningar skulle ni skicka till arbetsgemenskaper där man funderar på att ta in och handleda personer som studerar genom läroavtal och flyttat från något annat land?
Virolainen berättar att han har funderat på om det är tungt med introduktion. Arbetsdagarna är även annars ganska hektiska.

– Nuförtiden tycker jag att det skulle vara bra för alla att ta in och handleda en studerande en gång om året. När man introducerar en annan person, börjar man fundera på varför man gör saker på ett visst sätt och hur man kunde göra dem på ett annat sätt. Man ska motivera sakerna också för sig själv.

Isokangas säger att det lönar sig att försöka bli av med ens egna fördomar. Den filippinska vårdargruppen har gjort så stora framsteg i åtta månader att de lyckas bra med att rapportera om invånarärenden på finska.

Petri Virolainen och Nikki Mensalvas.
Petri Virolainen har arbetat i samma skift som Nikki Mensalvas och är imponerad av hur snabbt hans nya kollega lär sig. Bild: Kirsi Riipinen

Helsingfors stad rekryterar etiskt

Det behövs utländska rekryteringar eftersom bristen på vårdpersonal är stor i hela landet. Helsingfors stad följer etiska principer vid rekryteringar från utlandet.

Enligt dem ska personer som rekryteras komma från länder med ett fungerande hälsovårdssystem och tillräckligt med vårdare. 

Staden skräddarsyr utbildning för nykomlingar och erbjuder dem samma lön, arbetsvillkor och förmåner som de andra som utför samma arbete. De får en noggrann introduktion och stöd med integration. Dessutom främjar staden familjeåterförening.

Läs mer

Helsingfors stads etiska principer för rekrytering från utlandet