Strejken kan påverka postgången

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT ry har utlyst strejk mellan 15 februari och 21 februari 2023. Post- och logistikunionen PAU stöder AKT:s strejk.

Om ingen kompromiss nås kommer strejkerna bland annat att påverka Postis verksamhet och försändelserna.

Strejken påverkar inte Helsingfors sysselsättningstjänsters verksamhet. Vi rekommenderar att du skickar in dokumenten elektroniskt eller hämtar in dem till kontorens rådgivning. Under strejken kan leveransen av post försenas.