Helsingfors stad erbjuder åter tusentals sommarjobb

Sökandet av sommarjobb i Helsingfors stad, Finlands största arbetsgivare, är i gång. De flesta sommarjobben är lediga i januari–februari och nya uppgifter ledigförklaras varje vecka. Sammanlagt cirka 3 500 sommarjobbare och vikarier kommer att rekryteras till stadens sektorer och affärsverk.
En parkarbetare sköter om gräsmattan.
Helsingfors stad rekryterar sommarjobbare till jobb som vårdbiträden, parkarbetare och köksbiträden. Bild: Jussi Hellsten

Du kan söka sommarjobb i Helsingfors via stadens rekryteringssystem på adressen helsinkirekry.fi . Ansökningstiden visas separat för varje uppgift. Det lönar sig att aktivt hålla koll på webbplatsen, eftersom nya platser läggs ut nästan varje vecka under våren.

Många uppgifter kräver inte tidigare arbetslivserfarenhet – lämpliga studier och viljan att lära sig är viktigare. Helsingfors stad rekryterar sommarjobbare till jobb som vårdbiträden, parkarbetare, köksbiträden, till olika kontors- och kundtjänstjobb, som planeringspraktikanter, medhjälpare inom småbarnspedagogik och för underhåll av idrottsplatser. Studerande och yrkesverksamma sökas särskilt inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn och stadsmiljösektorn.

Jobb för tusen ungdomar

Av stadens sommarjobb är cirka tusen avsedda för ungdomar.

– Vi vill erbjuda så många ungdomar som möjligt de första erfarenheterna av sommarjobb. Det finns ofta inte så många sommarjobb för ungdomar under 18 år och vi vill därför göra det möjligt också för denna åldersklass att få sysselsättning på sommaren, berättar Tarja Näkki, chef för enheten för personaltillgång och arbetsgivarbild.

Staden erbjuder cirka 700 sommarjobb för personer under 18 år. Dessutom erbjuds 16–20-åringar cirka 270 sommarjobb inom projektet Siisti Kesä! Ansökningstiden för dessa jobb börjar den 5 februari och slutar den 26 februari kl. 16.

Sommarjobb för ungdomar kan söks av alla ungdomar som före sommarjobbets början är under 18 år och har slutfört grundskolan. Helsingfors stad erbjuder sommarjobb även för ungdomar som behöver stöd för sysselsättning.

Till projektet Siisti kesä! anställs även ungdomar som ännu inte har arbetslivserfarenhet. Projektets cirka 270 sommarjobbare håller parker, öppna platser, gator samt idrotts- och simplatser rena. I uppgifterna inom projektet Siisti Kesä! kan du också utveckla färdigheterna som chef och få sommarjobb som teamledare. Du kan söka till teamledares uppgifter om du fyllt 18 år. I arbetet får du handleda yngre sommarjobbare i deras uppgifter. Körkort och möjlighet att skjutsa teamet till olika platser räknas som merit vid arbetet som teamledare.

Stadens sommarjobb är populära

De sommarjobb som Helsingfors stad erbjuder är populära och även i år förväntas ett stort antal sökande.

Tidigare år har det kommit in flest ansökningar till exempel till teknisk praktikant, bibliotekspraktikant, miljöarbetare, byråsekreterare, matserveringspersonal och assisterande ungdomsrådgivare. Varje år söker social-, hälsovårds- och räddningssektorn sommarvikarier, särskilt för tjänsterna som närvårdare, sjukskötare och hälsovårdare. Staden erbjuder sommarjobb med över 100 olika titlar.

– Vi samlar årligen in respons av sommarjobbarna genom enkäten Ansvarsfullt sommarjobb. Vi har i synnerhet fått beröm för atmosfären på arbetsplatsen, som upplevs vara öppen, varm och uppmuntrande. Responsen från ungdomar är viktig och hjälper oss att ytterligare förbättra sommarjobbupplevelsen, tackar Tarja Näkki.

Om du vill veta mer

Stadens sommarjobb på Helsinkirekry-sidor