Glenn Gassen som direktör för immigrationsärenden och Annukka Sorjonen som direktör för sysselsättningärenden

Glenn Gassen har valts till invandringschef och Annukka Sorjonen till sysselsättningschef för Helsingfors stad. Gassen leder invandrarenheten vid stadens näringslivsavdelning och Sorjonen leder enheten sysselsättningstjänster.
Direktör för immigrationsärenden Glenn Gassen.
Helsingin kaupungin maahanmuuttojohtajaksi valittu Glenn Gassen aloittaa uudessa työssään huhtikuun alussa. Kuva: Sakari Röyskö

Både invandringen och att locka kvalificerad arbetskraft samt den planerade överföringen av ansvaret för att hantera sysselsättningen från staten till kommunerna (TE2024) är omfattande projekt i en stad av Helsingfors storlek. Helsingfors har sedan 2021 deltagit i kommunförsöket för sysselsättning, där kunderna hos sysselsättningstjänsterna bland annat har varit nyanlända, ungdomar och invånare i Helsingfors som varit arbetslösa under lång tid. En förutsättning för ett livskraftigt Helsingfors är att företag och arbetsgivare hittar experter och att invånarna i Helsingfors får sysselsättning. 

Gassen: Invandringen ökar livskraften i Helsingfors

Glenn Gassen övergår till uppgiften som direktör för immigrationsärenden från uppgiften som innovationsdirektör för Enter Espoo. Gassen ansvarade för Invest in-tjänsterna i Enter Espoo och för internationella ärenden inom koncernstaben i Esbo stad. Han har också arbetat bland annat i Tysk-finska handelskammaren. Gassen är statsvetare och EMBA till sin utbildning. Gassen tillträder sin nya tjänst den 3 april.

– Grunden till ett livskraftigt Helsingfors bygger på att företagen i Helsingfors har en möjlighet att växa. Tillgången till experter är ett hinder för tillväxten i många företag. Med mitt eget arbete vill jag satsa på att invandringen ökar tillväxten och livskraften i Helsingfors ännu mer än tidigare. Stadens roll för att främja integrationen kommer också att växa i och med reformen av integrationslagen (KOTO2024), säger Gassen.

Invandrarenheten svarar för helhetsområdet för invandring inom Helsingfors stad och dess samordning mellan stadens olika aktörer. 

Direktör för sysselsättningärenden Annukka Sorjonen
Työllisyysjohtajaksi valittu Annukka Sorjonen siirtyy uuteen tehtäväänsä maaliskuun alussa. Kuva: Sakari Röyskö

Sorjonen: Stora förändringar på sysselsättningsområdet

Annukka Sorjonen som utsetts till sysselsättningschef övergår till uppgiften som tf direktör för Helsingfors immigrations- och sysselsättningsärenden. Sorjonen har tidigare arbetat bland annat som servicechef inom Helsingfors kommunförsök för sysselsättning och som biträdande rektor i Helsingfors AO. Sorjonen är pedagogie magister till sin utbildning. Sorjonen börjar som sysselsättningschef den 1 mars.

– Sysselsättningen står inför stora förändringar i och med arbets- och näringsreformen 2024, då vi tar emot ett omfattande ansvar för kommunernas sysselsättningstjänster. Förändringen har förberetts under lång tid och vi i Helsingfors har redan gjort stora framsteg i kommunförsöket för sysselsättning tillsammans med vår personal, olika intressentgrupper och partner, säger Sorjonen.  

– Vi har en mycket viktig uppgift i att skapa ett tjänsteekosystem för sysselsättning, där Helsingfors invånare och företag verkligen kan dra nytta av våra tjänster. När tjänsterna är till nytta mår även Helsingfors bättre, fortsätter Sorjonen.

Enheten sysselsättningstjänster ansvarar för att främja sysselsättningen i staden, organisera de offentliga arbetskraftstjänsterna samt för att utveckla och samordna dessa. Enheten ansvarar också för att organisera tjänster som främjar integrationen av personer i arbetsför ålder.