Busstrejken har inga stora effekter på Helsingfors sysselsättningstjänsters verksamhet

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT inledde den 1 mars 2023 en strejk som berör busspersonal. Enligt de aktuella uppgifterna ska strejken pågå till den 10 mars 2023 kl. 03.00. Strejken har stora konsekvenser för busstrafiken.

Trots strejken fungerar Helsingfors sysselsättningstjänsters kundbetjäning normalt på alla verksamhetsställen.

Om du inte kan komma till ett avtalat möte på grund av strejken, meddela din ansvariga expert via Mina e-tjänster.  Du kan också meddela om saken per e-post på tyollisyyspalvelut@hel.fi . Berätta i meddelandet varför du inte kan komma till mötet. Om du inte meddelar i förväg att du inte kommer till ett avtalat möte kan det påverka ditt arbetslöshetsskydd. 

Helsingfors sysselsättningstjänsters kontaktuppgifter och rådgivning

Ytterligare information

Aktuell information om strejken på HRT:s webbplats