Työttömyysturvalakiin muutoksia

Muutokset koskevat palkansaajan työssäoloehtoa, työttömyysetuuden sovittelua, työttömyysetuusoikeuden alkamisen ajankohtaa ja työttömyysetuuksiin maksettavia lapsikorotuksia. Lisäksi valtioneuvoston antamissa asetuksissa säädetään lakia tarkemmin lomakorvauksen jaksottamisesta ja palkansaajan työssäoloehdossa huomioitavasta tulosta.

Toimenpiteiden tarkoitus on yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvajärjestelmää, lisätä työllisyyttä ja vahvistaa julkista taloutta.

Lait ja asetukset tulivat voimaan 1.1.2024. Lapsikorotuksen ja työttömyysetuuden suojaosan sovittelun poistamista sovelletaan 1.4.2024 alkaen. Palkansaajan työssäoloehdon muutoksia sovelletaan 2.9.2024 alkaen.

Lait vahvistettiin torstaina 28.12.2023.

Lisätiedot

STM valtioneuvoston istunnossa 28.12.2023, sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaistu 28.12.2023