Työttömien määrä kasvoi lokakuussa vuoden takaisesta

Työttömiä työnhakijoita oli koko maassa lokakuun lopussa yhteensä 256 100. Määrä on 23 700 henkilöä enemmän kuin viime vuonna. Avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan lokakuussa 102 000, mikä on 58 600 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna lokakuun lopussa oli 29 400 henkilöä. Määrä on noussut 13 000 henkilöllä vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 89 400. Tämä on 1 700 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 93 600, mikä on 4 300 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden lokakuussa eli yhteensä 26 600.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli lokakuussa 31 000 vähemmän verrattuna viime vuoteen. Työllisyysasteen trendi oli 73,6 prosenttia, mikä on 0,6 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisenä vuonna. Työttömyysasteen trendi oli 7,5 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Uusien avointen työpaikkojen määrä laski

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuun aikana 54 000 eli 25 800 vähemmän kuin vuosi sitten. Yhteensä lokakuussa oli avoinna 102 000 työpaikkaa. Määrä on 58 600 vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli lokakuun lopussa 115 900 henkilöä eli 400 vähemmän kuin viime vuonna. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Helsingissä työttömien määrässä kasvua

Helsingin työttömyysaste oli lokakuussa 10,7 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta hieman edellisiä kuukausia nopeammin. Helsingissä oli lokakuun lopussa 37 666 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 3 249 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kokoaikaisesti lomautettuna oli 1 500 henkilöä, mikä oli 53 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaiden ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi lokakuussa 16 prosentilla. 25–49-vuotiaiden työttömien määrä oli 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2022 lokakuussa. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi kolmella prosentilla. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 940 henkilöllä vuoden takaisesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä lokakuun lopussa kaikkiaan 6 680, mikä on 44 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Lisätiedot

Työttömiä työnhakijoita lokakuussa 256 100, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 21.11.2023

Kuukausikatsaus (TEM:n työnvälitystilasto), Helsingin kaupunki