Työttömiä työnhakijoita viime vuoteen verrattuna enemmän, pitkäaikaistyöttömien määrä laski

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 278 700 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 6 500 henkilöllä viime vuoden heinäkuusta ja 14 000 henkilöllä edellisestä kuukaudesta. Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. 

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 92 200. Määrä on 3 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 97 000, mikä on 900 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 500 enemmän kuin viime vuonna, yhteensä nuoria työttömiä työnhakijoita oli 30 900. 

Avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin heinäkuussa 24 600 vähemmän kuin edellisen vuoden heinäkuussa, paikkoja ilmoitettiin yhteensä 50 100. Heinäkuussa oli avoinna kaikkiaan 101 800 työpaikkaa. Määrä on 59 200 vähemmän kuin viime vuonna.

Aktivointiasteen palveluissa oli heinäkuun lopussa 100 000 henkilöä. Tämä on 2 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Lähde 
Työttömiä työnhakijoita heinäkuussa 278 700
Työ- ja elinkeinoministeriö, julkaistu 22.8.2023