Työnhakijat, työnantajat ja koulutuksen tarjoajat kohtaavat kaupungintalolla

Helsingin kaupungintalolla järjestetään 26.1.2023 avoin kiinteistöpalvelu-, puhtaanapito-, rakennus-, kuljetus-, logistiikka- ja teollisuudenaloille keskittyvä rekrytointitapahtuma. Tapahtuma on osa Vastuu Groupin rekrytointikiertuetta, jossa työnhakijat ja opiskelijat voivat tavata oman toimialansa työnantajia sekä koulutuksen järjestäjiä. Tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus myös tutustua laajemmin työllistymisen palveluihin ja ottaa käyttöön uusi Luotettava Työntekijä -palvelu.
Kaksi henkilöä istuu ulkona seinän vieressä kypärät päässä ja rakennusalan työvaatteissa.
Luotettava työntekijä -palvelun tavoitteena on ratkaista avointen työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen ongelmaa. Kuva: Stadin AO

Luotettava työntekijä -rekrytointitapahtumia järjestetään yhteensä kymmenellä paikkakunnalla kaupunkien työllisyyspalveluiden, TE-palveluiden, oppilaitosten ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyöllä. Helsingin tapahtuman järjestää Vastuu Groupin kanssa yhteistyössä Helsingin työllisyyspalvelut.

- Tällaiset tapahtumat yhdistävät työnhakijat, työnantajat sekä koulutuksen tarjoajat. Lisäksi tapahtumien kautta pysymme ajan tasalla siitä, millaisia digitaalisia apuvälineitä ja palveluja on tarjolla ja kehitteillä sekä miten voimme niitä hyödyntää työnvälityksessä, toteaa Helsingin kaupungin kehittämiskoordinaattori Siisi Hirvikoski.

Edellinen yhteinen rekrytointitapahtuma Helsingissä järjestettiin lokakuussa 2022. Se sai työnhakijoilta hyvää palautetta.

– Tarjolla on erinomainen paikka tavata oman alan yrityksiä, rekrytoijia ja koulutuksen järjestäjiä. Rekrytointitapahtuma tuo yhteen saman alan toimijoita ja tarjoaa tilaisuuden verkostoitumiselle, kertoo Luotettava työntekijä -palvelusta vastaava Petri Tuomela Vastuu Groupista.

Työnhaku entistä helpommaksi uuden Luotettava Työntekijä -työnhakupalvelun avulla

Luotettava Työntekijä on uusi työnhaku- ja työelämäpalveluita yhteen kokoava sovellus, jonka tavoitteena on ratkaista avointen työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen ongelmaa. Palvelun käyttö on työnhakijoille ja opiskelijoille maksutonta.

Työnhakija luo sovellukseen oman osaajaprofiilin, tunnistaa ja sanoittaa osaamistaan sekä löytää eri alojen työnhaku- ja työelämäpalveluja. Palvelu etsii työnhakuprofiilin sopivia työpaikkoja useista eri toimijoiden työpaikkaportaaleista. Omat hakijatiedot voi jakaa helposti ja turvallisesti eri tahoille sekä työllistymistä tukeviin palveluihin, esimerkiksi henkilöstö- ja osaajapankkipalveluille.

 – Rekrytointitapahtumassa työnhakijoille ja opiskelijoille tarjotaan apua työnhakuprofiilin luomisessa. Tavoitteenamme on myös houkutella koulutuksen saaneita työllistymään ja sitouttaa heidät jäämään alalle, sillä esimerkiksi rakennusalalla monen ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan opinnot keskeytyvät tai pitkittyvät, koska he eivät löydä itselleen työharjoittelupaikkaa ja saa siten näyttömahdollisuuksia. Lisäksi valmistuneista liian moni on vailla töitä vuosi valmistumisen jälkeen, vaikka alalla on samaan aikaan pulaa osaajista, jatkaa Tuomela.

Helsingin kaupungin tavoitteena on parantaa työllistymisen edellytyksiä

Helsingissä on yhteensä 50 000 työpaikkaa teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla. Nämä pitävät sisällään hyvin monenlaisia ammatteja. Uutta työvoimaa haetaan jatkuvasti.

- Tekniikan, rakentamisen ja teollisuuden aloilla on tarjolla paljon avoimia työpaikkoja. Esimerkiksi vuoden 2022 lopussa oli avoinna yli 2 500 työpaikkaa rakennustyöntekijöille ja alan viimeistelytyöntekijöille, 1 500 avointa työpaikkaa rahdinkäsittelijöille ja varastotyöntekijöille, 1 500 avointa työpaikkaa puhtaanapito ja -siivousalan osaajille, yli 600 avointa työpaikkaa sähkölaitteiden asentajille ja korjaajille sekä yli 600 avointa työpaikkaa kuljetusalan ammattilaisille. Samaan aikaan työnhakijoita oli näissä ammateissa vähemmän kuin avoimia työpaikkoja, kertoo Helsingin kaupungin erikoistutkija Minna Salorinne.

Helsinki haluaa kaupunkistrategian mukaan ottaa käyttöön uusia keinoja kaupunkilaisten työllistämisessä. Tavoitteena on, että helsinkiläisten todennäköisyys työllistyä paranee ja yritykset saavat riittävästi osaavaa työvoimaa. Kaupungilla on omalta osaltaan mahdollisuus helpottaa työmarkkinoiden kohtaantoa, ja siksi helsinkiläisille työnhakijoille halutaan luoda nykyistä parempia edellytyksiä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Tässä työssä rekrytointitapahtumilla ja uusilla avointen työpaikkojen ja työvoiman kohtaamisen ongelmaa ratkaisevilla sovelluksilla on oma tärkeä roolinsa.

Luotettava Työntekijä -palvelun on kehittänyt Vastuu Group ja se on osa Digitaalinen työllistäminen -hanketta, jossa ovat mukana Työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto. Koko hankkeen tavoitteena on digitaalisen työllistymisen edistäminen.

Lisätiedot rekrytointitapahtumasta

Lisätiedot Luotettava Työntekijä -palvelusta