Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelmalle jatkoa

Uudistettu Talent Boost -ohjelma jatkuu vuosina 2023–2027. Ohjelmalla tavoitellaan tarpeisiin sopivan osaamisen saamista sekä vahvistuksia talouskasvuun, työllisyyteen ja innovaatiotoimintaan Suomeen. Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä hyväksyi ohjelman 21.11.2023.

Työmarkkinoilla on pulaa osaavista tekijöistä. Hallitusohjelman mukaan kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan myös työperäistä maahanmuuttoa. Työvoimaa täydennetään ensisijaisesti EU- ja ETA-maista, ja lisäksi kansainvälistä rekrytointia edistetään kolmansista maista. Osaajissa korostuvat korkeasti koulutetut, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ja vientiteollisuuden työntekijät sekä kausityöntekijät. Kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrää pyritään hallitusti kasvattamaan sekä parantamaan edellytyksiä työllistyä Suomessa.

Talent Boost -ohjelmassa 2023–2027 kootaan yhteen työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton toimet ja tavoitteet. Ohjelmassa noudatetaan hallitusohjelman painopisteitä ja tehostetaan aiemmin käyttöön otettuja toimia. Ohjelman toteuttajina ovat valtakunnalliset ja alueelliset toimijat, jotka kehittävät osaajien ja työnantajien palveluita.

Lisätiedot

Ministerityöryhmä hyväksyi uudistetun työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelman 2023–2027, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 21.11.2023