Työ- ja elinkeinoministeriö: Työttömiä työnhakijoita elokuussa 249 500

Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi 10 400 henkilöllä viime vuoteen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden lukumäärään kuuluvat työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut.

Avoimia työpaikkoja oli kaikkiaan 114 400 työpaikkaa. Määrä on 61 100 paikkaa vähemmän kuin vuosi sitten.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 90 800, mikä on 1 500 vähemmän kuin viime vuonna. Pitkäaikaistyötön on ollut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 90 800, määrä on 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 26 100 eli 500 enemmän kuin vuoden 2022 elokuussa.

Aktivointiasteen palveluissa oli elokuun lopussa 108 000 henkilöä, määrä on 2 100 enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Näihin palveluihin kuuluvat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

​​​Työllisiä oli elokuussa 44 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,1 prosenttia, mikä on 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi verrattuna viime vuoteen.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.

Lähde
Työttömiä työnhakijoita elokuussa 249 500
Työ- ja elinkeinoministeriö, julkaistu 26.9.2023