TEM: Työllisyysalueiden muodostaminen etenee

Kunnat ja kuntien muodostamat yhteistoiminta-alueet ovat toimittaneet työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoituksensa työllisyysalueiden muodostamisesta.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025 alkaen.  Kunnat ovat ilmoittaneet tätä varten työ- ja elinkeinoministeriölle, miten työvoimapalvelut aiotaan jatkossa järjestää.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö käsittelevät ilmoitukset ja poikkeuslupahakemukset marraskuun aikana. Marraskuun lopussa on tiedossa työllisyysalueet, jotka voivat edetä suunnittelemallaan tavalla sekä minkä alueiden osalta valmistellaan työllisyysalueen muodostamista valtioneuvoston päätöksellä.

Valtioneuvosto tekee päätökset työllisyysalueista viimeistään helmikuussa 2024.

Työllisyyden edistäminen tavoitteena

TE-palvelut 2024 -uudistuksen tavoitteena on muun muassa räätälöityjen ja paikallisiin tarpeisiin sopivien palvelujen järjestäminen lähempänä asiakkaita. Uudistuksen jälkeen työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut ja elinkeinopalvelut ovat samalla järjestäjällä. Tällä tuetaan nopeamman työllistymisen tavoitetta. Uudistus on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta.

Lisätiedot

TE-palvelut 2024 -uudistus: Työllisyysalueiden muodostaminen etenee, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 3.11.2023