Helsingin kaupunki ottaa käyttöön eettiset periaatteet ulkomailta tehtäviin rekrytointeihin

Helsingin kaupunki ottaa käyttöön ulkomailta rekrytoinnin eettiset periaatteet. Kaupunki tarvitsee osaajia myös ulkomailta varmistaakseen palvelut kaikille kaupunkilaisille. Nyt käyttöön otettavilla periaatteilla halutaan varmistaa läpinäkyvä ja reilu polku ulkomailta Helsingin kaupungille rekrytoitavalle työntekijälle. Kaupunki haluaa myös tarjota riittävän tuen työhön ja uuteen kotimaahan asettautumiseen.
Kaksi henkilöä pöydän ääressä.
Filippiineiltä keväällä 2023 Suomeen tullut hoitaja työssään Itäkeskuksen palvelutalolla. Kuva: Kaisa Sunimento

Helsingin kaupunki haluaa olla hyvä työnantaja kaikille työntekijöilleen ja kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Kaupunki kunnioittaa ihmisoikeuksia sekä kansainvälisen työjärjestö ILOn määrittelemiä työelämän perusperiaatteita. 

Ulkomailta rekrytoinnin eettiset periaatteet otetaan käyttöön, jotta rekrytointitoiminnalle voidaan varmistaa vahva eettinen pohja. Kaikkien Helsingin kaupungilla ulkomailta rekrytoinnin parissa työskentelevien sekä rekrytointikumppaneidemme edellytetään noudattavan ulkomailta rekrytoinnin eettisiä periaatteita. 

– Pidän tärkeänä, että Helsingissä toimimme suunnannäyttäjinä eettisessä ja reilussa rekrytoinnissa. Olemme nostaneet työntekijöiden oikeudet eettisten periaatteidemme keskiöön, painottaa pormestari Juhana Vartiainen

– Tavoitteenamme on saada kaupungille lisää työntekijöitä, jotka haluavat jäädä pysyvästi Suomeen. Haluamme, että ulkomailta rekrytoitava henkilöstö saa meillä hyvän vastaanoton, mahdollisuuden oppia kieltä ja pääsee tekemään koulutustaan vastaavaa työtä hyvässä työyhteisössä, kertoo henkilöstöjohtaja Petri Lumijärvi

Kaupunki edellyttää kumppanien sitoutuvan eettisiin periaatteisiin

Ulkomailta tehtävät rekrytoinnit toteutetaan yhdessä rekrytointipalveluyritysten kanssa. Kaikki vaiheet eivät näin ollen ole suoraan kaupungin omissa käsissä. Kaupunki kuitenkin haluaa vaikuttaa siihen, että rekrytointi ulkomailta tehdään oikein ja eettisesti. Siksi Suomessa ja ulkomailla toimivien rekrytointikumppaneiden edellytetään sitoutuvan eettisiin periaatteisiin.  

Kaupunki haluaa myös, että kumppanit kertovat eettisistä periaatteista henkilöille, jotka harkitsevat Suomeen töihin tuloa. Suomeen muuttaminen on suuri henkilökohtainen päätös ja elämänmuutos. Tulevan työntekijän halutaan tietävän, että kaupunki arvostaa hänen päätöstään valita Helsinki. 

Lisää aiheesta

Ulkomailta rekrytoinnin periaatteet