Alueiden talouden ja työllisyyden tilanne on heikentynyt – odotukset ensi vuodelle myönteiset

Odotukset lähitulevaisuudesta ovat alueilla aiempaa negatiivisemmat, ensi vuoden syksystä odotetaan kuitenkin jo myönteisempää. Tiedot ilmenevät työelinkeinoministeriön 23.11.2023 julkaistusta Alueellisista kehitysnäkymistä.

Elinkeinoelämän näkymät ovat heikentyneet suuressa osassa alueita. Useilla toimialoilla näkyy Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset. Korkeat korot ja hintojen nousu heikentävät kulutusta. Alueellisia vaikutuksia on erityisesti rakentamisen ja metsäteollisuuden vaikeuksilla ja sopeutustoimilla.

Talous- ja työllisyystilanteen arvioidaan korjaantuvan vuoden mittaan. Syksylle 2024 arviot ovat jo selvästi positiivisempia.

Työvoiman kysyntä on taloustilanteen heiketessä laskenut. Osaavan työvoiman saatavuus on kuitenkin edelleen haaste työmarkkinoilla. Työttömyyden ennakoidaan nousevan lähes kaikissa seutukunnissa seuraavan puolen vuoden aikana, kasvun odotetaan kuitenkin olevan lyhytaikaista.

Uudellamaalla työllisyyden odotetaan nousevan ensi vuonna

Uusimaa edustaa kolmannesta koko Suomen väestöstä ja työpaikoista sekä 40 prosenttia bruttokansantuotteesta. Alue koostuu 26:sta kunnasta. Asukkaita alueella on 1,7 miljoonaa, joista 665 000 asuu Helsingissä.

Uudenmaan elinkeinorakenne on monipuolinen. Maakunnan sisällä on alueellista erikoistumista. Alueen työpaikoista noin 80 prosenttia on pääkaupunkiseudulla, joka on erikoistunut vahvasti palvelualoille. Pääkaupunkiseutu toimii myös informaatio- ja liike-elämän palveluiden sekä valtakunnallisen julkisen vallan keskittymänä. Pääkaupunkiseudulta löytyy lisäksi esimerkiksi elektroniikka-, sähkö- ja elintarviketeollisuutta. Elinkeinoelämän näkymät vaihtelevat Uudellamaalla alueellisesti ja toimialoilla.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan työttömyysaste on noussut Uudellamaalla viime vuodesta, pysyen kuitenkin maltillisena. Työllisyysaste on laskenut 0,4 prosenttiyksikköä Uudellamaalla vuoden takaisesta. Vuoden kolmannella neljänneksellä työllisyysaste oli 74,8 prosenttia. Työllisyyden odotetaan taas nousevan ja työttömyysasteen laskevan ensi vuonna.

Avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten Helsingin seutukunnassa. Työvoiman kysynnän suurin lasku on ollut asiantuntijatehtävissä ja rakennusalalla. Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalalla kysynnän ennustetaan nousevan lähivuosina. Työvoiman tarve kasvaa pääkaupunkiseudulla, jossa on jo tällä hetkellä eniten työvoimapulaa.

Tietoa Alueellisista kehitysnäkymistä

Alueelliset kehitysnäkymät on kahdesti vuodessa julkaistava ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien yhdessä muodostama näkemys alueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Laadullisen arvion keskeisessä roolissa ovat aluekehittäjien ja yritysten kehittämisen parissa toimivien henkilöiden näkemykset. Katsauksessa on yhteenvedon lisäksi alueelliset osuudet. Arviointikohteita ovat elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työttömyyden määrä ja osaavan työvoiman saatavuus. Katsauksen arviot on tuotettu kuluvan vuoden lokakuussa.

Lisätiedot

Alueiden odotukset lähitulevaisuudesta apeat, työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaistu 23.11.2023