Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistämisen tavoitteena on parantaa yli 57-vuotiaiden ammatillista osaamista sekä edistää ja tukea pääsyä avoimille työmarkkinoille. Jos et pääse velvoitetyön myötä takaisin työmarkkinoille, on sinulla uudelleen mahdollisuus työttömyysetuuteen.

Kenelle palvelu on tarkoitettu? 

Velvoitetyöllistäminen on tarkoitettu helsinkiläisille yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäivärahan enimmäisaika on täyttymässä ja joilla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahan lisäpäiviin. Kyseessä on lakisääteinen palvelu, joka velvoittaa kaupunkia tarjoamaan tietyin ehdoin työtä, koulutusta tai kuntoutusta työnhakijalle. Velvoitetyöoikeuden käyttäminen on sinulle vapaaehtoista.

Mitä eri vaihtoehtoja palvelulle on?