Sysselsättningsskyldighet

Målet med sysselsättningsskyldigheten är att förbättra yrkeskompetensen hos personer över 57 år och att främja och stödja tillträdet till den öppna arbetsmarknaden. Om du inte kan återvända till arbetsmarknaden genom sysselsättningsskyldigheten, har du återigen att ha möjlighet att få arbetslöshetsförmån.

Vem är tjänsten avsedd för? 

Sysselsättningsskyldigheten är avsedd för arbetslösa arbetssökande från Helsingfors som är äldre än 57 år, vars maximitid för arbetslöshetsdagpenningen snart har nåtts och som inte har rätt till tilläggsdagar för arbetslöshetsdagpenning. Det är en lagstadgad tjänst som ålägger staden att erbjuda arbete, utbildning eller rehabilitering till en arbetssökande på vissa villkor. Det är frivilligt för dig att använda rätten till sysselsättningsskyldighet.

Vilka är de olika alternativen till tjänsten?