Förmågaren

Är du kund hos Helsingfors sysselsättningstjänster? Vill du identifiera dina styrkor eller bedöma din nuvarande arbets- och funktionsförmåga? Förmågare® är en gratis självbedömningsmetod för arbets- och funktionsförmåga för alla personer i arbetsför ålder.

Förmågaren i korthet

Med hjälp av Förmågaren kan du identifiera din egen situation och dina viktigaste styrkor och utvecklingsmål. Med hjälp av den kan du också se hur din arbets- och funktionsförmåga förändras om du upprepar självbedömningen.  Förmågaren finns på flera språk. 

Fyll i Förmågaren i onlinetjänsten

Att fylla i Förmågaren kräver elektronisk autentisering med ett mobilcertifikat eller bank-ID. 

  • Förmågaren fungerar med de vanligaste telefonmodellerna och webbläsarna.
  • Den rekommenderade webbläsaren för datorversionen är Google Chrome. 

Det är frivilligt att svara, men vi hoppas att du kommer att använda Förmågaren. 

Här kan du fylla i Förmågaren

Om du vill veta mer om Förmågaren, om du inte har möjlighet till stark autentisering eller om du vill svara på ditt eget modersmål som inte är finska, svenska eller engelska, ska du kontakta din ansvariga sakkunniga.

Lämna en kontaktbegäran för din ansvariga sakkunniga i Mina E-tjänster

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.