Yrityskesä-ohjelma tarjoaa 15–29-vuotiaille helsinkiläisille mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä

Helsingin kaupunki on tarjonnut jo useampana vuonna 15–29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään kesäyrittäjyyden kautta. Sama mahdollisuus on myös tulevana kesänä. Yrityskesä on Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen koordinoima helsinkiläisille nuorille suunnattu ohjelma, jonka tarkoituksena on tutustuttaa kiinnostuneita nuoria turvallisesti ja ohjatusti yrittäjyyteen. Yrityskesä-ohjelman osallistujien tavoitteena on perustaa oma yritys ja kokeilla yrittäjyyttä kesällä 2023 joko kesätyönä tai harrastuksena.
Kolme henkilö kesällä puistossa myyntikärryn kanssa.
Sabi Turkki, Kate Mwasi ja Ronja Tuominen kehittivät osana vuoden 2022 kesäyrittäjyysohjelmaa oman keksitaikinan. Kuva: Sanna Wallenius

Yrityskesä-ohjelman osallistujat saavat oman mentorin sekä kaupungilta 300 € yrityssetelin toiminnan käynnistämisen tueksi kesän ajaksi. Ohjelman osallistujille tarjotaan myös myynti- ja verkostoitumistapahtumia sekä työkeikkoja mahdollisuuksien mukaan. Yrittäjyysohjelma on osallistujille maksuton.

– Nuorilla on valtava määrä esimerkiksi harrastusten tai työkokemuksen kautta hankittua osaamista, joka on mahdollista tuotteistaa kannattavaksi liiketoiminnaksi. Ohjelma antaa hyvän ensikokemuksen yrittäjyydestä ja madaltaa kynnystä myös laajamittaisempaan yritystoimintaan jatkossa, kertoo Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistyksen kehityspäällikkö Joni Nissilä.

Yrityskesä-ohjelma haluaa tehdä yrittäjyyden kokeilemisen nuorille mahdollisimman helpoksi ja mutkattomaksi. Ohjelma on myös ollut aiempina vuosina menestys: esimerkiksi viime vuoden osallistujista jopa yli 90 % sai myyntiä kesän aikana ja jokainen suosittelisi ohjelmaa myös ystävälleen. Valtaosa ohjelmaan aikaisempina vuosina osallistuneista nuorista on myös jatkanut yrittäjinä ohjelman jälkeen.

Helsingin kaupungin strategisena tavoitteena on, että helsinkiläinen yritystoiminta kasvaa, uudistuu ja monipuolistuu. Tärkeitä painopisteitä ovat kaupungin yritysmyönteisyyden kehittäminen ja yrittäjyyden mielikuvan tukeminen. Tässä työssä myös nuorten yrittäjyyden tukemisella on oma merkittävä roolinsa.

Haku ohjelmaan on avoinna maaliskuun loppuun asti

Yrityskesä-ohjelmaan voi hakea 31.3.2023 saakka. Hakea voi yksin, pareittain tai tiiminä, mutta jo haettaessa hakijoilla tulee olla olemassa alustava yritysidea. Mukaan valitaan vähintään 40 osallistujaa.

Yrityskesän hakukriteereinä ovat ensisijaisesti hakijan motivaatio sekä yritysidean toteuttamiskelpoisuus kesän aikana. Nämä kannattaakin kuvata hakulomakkeessa hyvin. Ohjelman kokonaisuudessaan suorittaneet saavat siitä myös todistuksen ja voivat hakea sillä hyväksilukuja esimerkiksi osaksi opintoja. Hyväksiluvut sovitaan erikseen oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja