Varhaiskasvatuksen uutena avauksena henkilöstön rekrytointia ulkomailta

Apulaispormestari Johanna Laisaaren vetämä varhaiskasvatuksen koordinaatioryhmä pitää erittäin tärkeänä varhaiskasvatuksen ulkomaisen rekrytoinnin aloittamista vuonna 2024. Lisäksi monimuotokoulutuksia ja oppisopimuskoulutuksia edistämällä sekä johtamisrakenteita uudistamalla voidaan parantaa henkilöstötilannetta.

Varhaiskasvatuksen koordinaatioryhmä on työskennellyt kohta kaksi vuotta Helsingin varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen edistämiseksi. Ryhmän asetti pormestari Juhana Vartiainen. 

– Moniammatillinen koordinaatioryhmä on edistänyt monia konkreettisia toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen parantamiseksi. Varhaiskasvatuksessa on odotettavissa eläköitymistä lähivuosina ja tarvitsemme uusia toimintamalleja osaavan ja riittävän työvoiman rekrytoimiseksi, sanoo apulaispormestari Johanna Laisaari.  

Ulkomailta rekrytointi uusi avaus 

Koordinaatioryhmä pitää tärkeänä ulkomailta tapahtuvan rekrytoinnin pilotointia ensi vuonna. Pilotissa rekrytoidaan 5-8 varhaiskasvatuksen opettajaa Espanjasta, jossa varhaiskasvatuksen opettajan koulutus vastaa pitkälti suomalaista varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa. Rekrytointi kohdistuu ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen. 

– Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ulkomailta rekrytointi on uusi avaus. Samalla pilotissa luodaan uusi toimintatapa toimialan rekrytointeihin sekä tuetaan kaupunkitasoisen ulkomailta rekrytoinnin mallin kehittämistä, kertoo apulaispormestari Johanna Laisaari.  

Pilotissa rekrytoitavat henkilöt suorittavat lähtömaassaan noin puolen vuoden kielikoulutuksen, joka jatkuu Suomessa työnantajan kustantamana työn ohella. Rekrytoitaville tarjotaan myös tukea maahantuloon ja muuttoon liittyvissä käytännön järjestelyissä. 

Koulutuspolkujen kehittäminen lisää alan vetovoimaa 

Monimuoto-opinnot ovat olleet suosittuja, ja tällä hetkellä monimuoto-opinnoissa opiskelee jo yli sata varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Työryhmä näkee tärkeänä, että monimuotokoulutuksien järjestämistä tuetaan valtakunnallisesti. Koordinaatioryhmä pitää erityisen tärkeänä, että aloituspaikkoja ja monimuotoväyliä kohdennetaan riittävästi pääkaupunkiseudulle ja varsinkin ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen.  

Oppisopimusten myötä saadaan varhaiskasvatukseen lisää työntekijöitä. Oppisopimusten määrää on kasvatettu viime vuosina, ja lokakuuhun mennessä on tänä vuonna solmittu 219 oppisopimusta.  

– Tämä on merkittävä määrä ja olemme iloisia, että henkilöstö on kiinnostunut ja tarttunut oppisopimusten tarjoamaan mahdollisuuteen, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.  

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään johtava oppisopimuskoulutus alanvaihtajille herätti viime keväänä suurta kiinnostusta ja koulutukseen saatiin runsaasti hakijoita. Oppisopimuskoulutuksessa aloitti 20 alanvaihtajaa. Tämä malli on nyt hyväksi koettu ja on yksi väylä henkilöstön alalle pätevöitymisessä. 

Johtamista kehittämällä edistetään työhyvinvointia 

Koordinaatioryhmä pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksessa jatketaan johtamisrakenteiden arviointia ja kehittämistä. Johtamisrakenteita uudistamalla halutaan huolehtia työyhteisöjen hyvinvoinnista ja varmistaa, että esihenkilöillä on tarvittava aika henkilöstön ja pedagogiikan johtamiseen.  

– Syksyllä 2023 toteutamme johtamisrakenteen arvioinnin, jossa arvioidaan vuonna 2019 tehdyn johtamisrakenneuudistuksen vaikutuksia eri tavoitteiden, viimeisimpien tutkimustietojen ja kansallisten arviointien näkökulmasta. Arvioinnilla halutaan selvittää, mikä nykyisessä rakenteessa on hyvää ja toimivaa ja mitä tulee kehittää, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.  

Myös palkkausta on kehitetty varhaiskasvatuksessa viime vuosina systemaattisesti eri henkilöstöryhmät huomioiden. Helsingissä tarvitaan jatkossakin sekä pitovoimaa vahvistavia että alan houkuttelevuutta lisääviä toimenpiteitä. 

Lisää aiheesta

Koordinaatioryhmä jatkaa työtä varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteen parantamiseksi. Hel.fi-uutinen 23.8.2023